Loading Events

« Svi Događaji

  • This event has passed.

Natječaj za posao 2019

18. rujna 2019. - 25. rujna 2019.

Na temelju članka 31. Statuta i članka 8. Pravilnika o radu Centra za kulturu Novi Zagreb, Centar za kulturu Novi Zagreb raspisuje
 NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO
STRUČNI SURADNIK ZA PROMIDŽBU, MARKETING I ODNOSE S JAVNOŠĆU
1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme

Uvjeti:
– VSS društvenog ili humanističkog smjera i 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim
poslovima;
– poznavanje engleskog jezika;
– znanje rada na računalu;
– razvijena komunikativnost i organizacijske sposobnosti.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti:
– ovjerenu presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi,
– elektronički zapis o radno-pravnom statusu ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko
osiguranje,
– potvrdu o poznavanju engleskog jezika izdanu od ovlaštene ustanove, u izvorniku ili
ovjerenoj preslici,
– presliku domovnice,
– izvornik uvjerenja o nekažnjavanju (ne stariji od 6 mjeseci),
– životopis s opisom dosadašnjeg rada,
– prijedlog programa rada za radno mjesto stručni suradnik za promidžbu, marketing i odnose s
javnošću.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju u smislu odredaba članka 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17), članka 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj: 33/92, 57/92, 77/92, 86/92-pročišćeni tekst, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članka 9.st.2. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj: 157/13 i 152/14) i članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj: 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i priložiti u izvorniku sve isprave propisane posebnim zakonom, kojima to svoje pravo dokazuje, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17), dužan je, uz navedene dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokumentaciju navedenu u slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu istih.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se poštom ili osobno na adresu:

CENTAR ZA KULTURU NOVI ZAGREB, Trg Narodne zaštite 2, 10020 Zagreb,
s naznakom „ NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO VIŠI STRUČNI SURADNIK – VODITELJ KULTURNIH DJELATNOSTI – NE OTVARAJ“

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja.

Natječaj je otvoren od 18.9.2019. do 25.9.2019. godine.

O rezultatima natječaja, kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke.

Detalji

Start:
18. rujna 2019.
End:
25. rujna 2019.
Event Category:

Mjesto

CZK NZ
Trg Narodne zaštite 2, Remetinec
Zagreb, 10020 Croatia (Local Name: Hrvatska)
Telefon:
01 6140 189
Web stranica:
www.czk-novi-zagreb.hr
ANKETA
Centar za kulturu Novi Zagreb jedan je od partnera na projektu SuKultura, projektu koji se bavi razvojem kulturne ponude Novog Zagreba,
pa Vas molimo da ispunite anketu na linku ispod kako bi nam pomogli da što bolje utvrdimo potrebe i želje naših sugrađana.
- Više o Sukulturi -
- LINK NA ANKETU -