Izložba ‘Brčkanje‘ druga je izložba unutar cjelovite godišnje programske koncepcije ‘Perspektive zajednice’ koja se tijekom 2020. provodi u Galeriji Vladimir Bužančić.

„Izložba ‘Brčkanje’ Vladimira Freliha (Osijek) i Dragana Matića (Novi Sad), deset godina aktivnog umjetničkog tandema, ujedinjuje ideje o ulozi umjetnika kao aktera u kritici društveno-političke stvarnosti. ‘Brčkanjem‘ komentiraju težnje umjetnika i pojedinaca da utječu na društvene promjene, te ukazuju na nemoć da se ostvari utjecaj na dominantne, ponavljajuće političke principe. Estetizacija otpora i kritičke misli sažima se i apstrahira u vizualno čiste i konceptualno snažne radove. Njihova vlastita tijela, prirodno okruženje rijeka Dunava i Tise i aktualni društveno-politički kontekst transfer su društvenih anomalija koje kontinuirano prihvaćamo.“ (Davorka Perić)

Frelih i Matić se pritom „ludistički“ koriste svojim tijelima koji je posebice istaknut u videouracima. Ona se dovode u korelaciju s personificiranim rijekama Dunavom i Tisom u koja su pak u fotografskom ciklusu ta ista tijela uronjena te umnožena s psihofizičkom paralizom kao konačnom posljedicom čime se „ukazuje na razmjere „epidemije“ bezizlaznosti“. Perić primjećuje sponu među dijelovima ciklusa, a čini ju  „kontinuirani tok i procesualnost, poput toka rijeke, koji nezaustavljivo nosi sve pred sobom.“

„Ujedinjujući estetsko, spekulativno i konceptualno te tijelo, prirodu i društvo perpetuiranim kretanjem, autori stvaraju novi simbolički kod, tj. jezik prepoznatljiv svima uronjenim u aktualno društveno stanje i estetiku apsurda. Kroz različite umjetničke medije od ready-madea, preko fotografije do videoinstalacija i videoperformansa, Brčkanje povezuje aktualno društveno, političko i prirodno te stvarajući sintezu veze estetskog i političkog uronjavanja u aktualno društveno stanje. Umjetnici Frelih i Matić, u kontekstu kulture pristanka i pasivizacije pojedinačnog i kolektivnog „uranjaju u niše umjetničke proizvodnje i na površinu iznose vidljive kritičke poruke otpora besmislu, upućene institucionalnom krugu“. Frelih i Matić kroz Brčkanje „uranjaju u vodu“, čime „političke ideje nailaze na svoje zagovarače u umjetničkim praksama, što nikome ne daje dovoljno prostora za stvarnu realizaciju, a proglašavanjem izrečene političke misli umjetničkim djelom, društvo umanjuje važnost izrečenog, zatvarajući ga u nišu bezopasnog, umjetničkog djelovanja – brčkanja.“ (Davorka Perić)

 

Izložba Brčkanje u Galeriji Vladimir Bužančić (CZK Novi Zagreb) bit će otvorena do 16. srpnja 2020., ponedjeljkom, utorkom, srijedom i petkom od 10 do 18 sati, a četvrtkom i subotom od 10 do 13 sati.

Izložbu su financijski podržali Gradski ured za kulturu Grada Zagreba i Ministarstvo kulture.