Sukultura

 

Projekt se realizira u sklopu Poziva Kultura u centru – potpora razvoju javno -civilnog partnerstva u kulturi, u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Europskog socijalnog fonda.

Projektom SuKultura težimo unaprijediti znanja i vještine sudionika iz umjetničkih organizacija, organizacija civilnog društva i ustanova u kulturi, koje će im omogućiti informirano i kvalificirano sudjelovanje u novoformiranom sudioničkom programskom tijelu za kulturu koje bi djelovalo u općini Novi Zagreb pri Centru za kulturu Novi Zagreb i Kulturnom centru Travno. Cilj osnivanja Vijeća je ojačati civilno-javno partnerstvo te kroz njegovo djelovanje lakše i bolje prepoznati lokalne potrebe u kulturi. Nadamo se kroz projekt stvoriti preduvjete za sustavno praćenje planiranih rashoda i provedbe planova ostvarenih kroz javno-civilno partnerstvo u kulturi te raditi na ukazivanju potrebe za uvođenje programskih kodova/šifri za participativne prakse u kontni plan i proračunsku klasifikaciju u riznici Grada Zagreba.

Rezultati projekta bit će vidljivi kroz niz radionica i umjetničkih programa koji su u svojoj naravi uključuju i zorno pokazuju mogućnosti sudioničkih, uključujućih programa i metoda umjetničkog rada sa zajednicom.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.119.068,44 HRK, a Europska unija je kroz Europski socijalni fond sufinancirala projekt u iznosu od 1.801.208,174 HRK.

Razdoblje provedbe projekta: od 29. 10. 2018. do 28. 10. 2020.

 

Korisnik:
Centar za kulturu Novi Zagreb

Partneri:
Kulturni centar Travno
Gong
Grad Zagreb
Domino
Umjetnička organizacija Eurokaz

Kontakti za više informacija:
E-mail: czk@czk-novi-zagreb.hr

ANKETA
Centar za kulturu Novi Zagreb jedan je od partnera na projektu SuKultura, projektu koji se bavi razvojem kulturne ponude Novog Zagreba,
pa Vas molimo da ispunite anketu na linku ispod kako bi nam pomogli da što bolje utvrdimo potrebe i želje naših sugrađana.
- Više o Sukulturi -
- LINK NA ANKETU -