BRČKANJE

Izložba Brčkanje Vladimira Freliha (Osijek) i Dragana Matića (Novi Sad), deset godina aktivnog umjetničkog tandema, ujedinjuje ideje o ulozi umjetnika kao aktera u kritici društveno-političke stvarnosti. Brčkanjem komentiraju težnje umjetnika i pojedinaca da utječu na društvene promjene, te ukazuju na nemoć da se ostvari utjecaj na dominantne, ponavljajuće političke principe. Estetizacija otpora i kritičke misli sažima se i apstrahira u vizualno čiste i konceptualno snažne radove. Njihova vlastita tijela, prirodno okruženje rijeka Dunava i Tise i aktualni društveno-politički kontekst transfer su društvenih anomalija koje kontinuirano prihvaćamo. Kritički i ludički moment prisutan u video radu Lavor te u fotografijama Amperi 1, 2 i 3, potenciran je postprodukcijskim efektima u video radu Tisa, gdje se tijelo koje neprestano hvata zrak i uranja u rijeku multiplicira, naglašavajući apsurdnost situacije u kojima se ne nagoviješta mogućnost promjene, već se ukazuje na razmjere „epidemije“ bezizlaznosti. U videoinstalaciji Ne želim, konkretnost tijela autora zamijenjena je digitalnim popisom imena i prezimena ljudi iz društveno-političkog života. Imena sadržajem konkretno ukazuju na izvor frustracije i uzroke društvenog urušavanja, dok rad formalno zadržava karakterističan, jednostavan i čist vizualni izraz. Veza koja je prisutna u svim radovima jest kontinuirani tok i procesualnost, poput toka rijeke, koji nezaustavljivo nosi sve pred sobom. Tako i u ovom videoradu ritualno protječu imena nepoželjnih društveno-političkih aktera. Premisa o nemogućnosti da se zaustavi sustavno propadanje vidljiva je u videoinstalaciji kroz odjavnu špicu – „nastavlja se“.

Priroda nestaje pred konstrukcijom novoga artificijelno proizvedenog toka. Nametnuti program zamjenjuje ljudskost, čime se ukazuje na nedostatak svijesti, te prirodne i političke ekologije. Prizivajući Lyotardovu tezu izrečenu u Postmodernom stanju, da je društvo kao sferu slobode, rada, umjetnosti i humanosti nadomjestila tehnološko-znanstvena produkcija informacija, s kojom sve postaje nestabilno i umreženo u nadmoćnom svijetu aparata i dispozitiva moći koji govori u prilog manipuliranju sila.

Ujedinjujući estetsko, spekulativno i konceptualno te tijelo, prirodu i društvo perpetuiranim kretanjem, autori stvaraju novi simbolički kod, tj. jezik prepoznatljiv svima uronjenim u aktualno društveno stanje i estetiku apsurda. Kroz različite umjetničke medije od ready-madea, preko fotografije do videoinstalacija i videoperformansa, Brčkanje povezuje aktualno društveno, političko i prirodno te stvarajući sintezu veze estetskog i političkog uronjavanja u aktualno društveno stanje.

Umjetnici Frelih i Matić, u okolnostima izostanka kolektivne pobune u vrijeme krize demokracije, uranjaju u niše umjetničke proizvodnje i na površinu iznose vidljive kritičke poruke otpora besmislu, upućene institucionalnom krugu. Time čine iskorak prema angažiranoj umjetnosti, zbog čijih progresivnih ideja mogu snositi institucionalne posljedice.

Kao što umjetnici kroz Brčkanje „uranjaju u vodu“, političke ideje nailaze na svoje zagovarače u umjetničkim praksama, što nikome ne daje dovoljno prostora za stvarnu realizaciju, a proglašavanjem izrečene političke misli umjetničkim djelom, društvo umanjuje važnost izrečenog, zatvarajući ga u nišu bezopasnog, umjetničkog djelovanja – brčkanja.

Davorka Perić

Umjetnici

Vladimir Frelih (Osijek, 1963.) završio je MA na Kunstakademie u Düsseldorfu 2000 godine. U svom profesionalnom umjetničkom radu često se bavi vizualizacijom medijski rubnih područja, kako digitalnih, tako i analognih medija, njihove međusobne komunikacije, prevodivosti, samorazumljivosti ili kompatibilnosti. Krajnji produkt – umjetnički rad – nerijetko je estetski oblikovana nuspojava zasnovana na konceptualnom sadržaju, bilo da se radi o videu, videoinstalaciji, fotografiji, webu, računalnom programu ili objektu i slici u svim njenim varijacijama. Pojedinac, zajednica, društvo su neodvojivi elementi njegova umjetničkog i pedagoškog promišljanja.

Samostalno i grupno izlaže u okviru različitih umjetničkih institucionalnih i vaninstitucionalnih projekata. Dobitnik je nekoliko nagrada za svoj umjetnički rad. Njegovi se radovi nalaze u više javnih i privatnih zbirki i fondacija suvremene umjetnosti (Kunstmuseum Bonn, Stadt Düsseldorf, MSU Zagreb). Zaposlen je na Akademiji za umjetnost i kulturu Osijek u zvanju izvanrednog profesora gdje predaje Fotografiju, Video i film te Multimediju. Od 2011. godine na Akademiji umetnosti u Novom Sadu kao gost profesor predaje Savremenu umetničku praksu i Metode umetničkog istraživanja. Od 2012. -2017. jedan je od voditelja umjetničke organizacije POPUP.

Dragan Matić (Bački Petrovac, 1967.) diplomirao je 1991. i magistrirao 2000. godine slikarstvo na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Zaposlen je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu kao redovni profesor gdje predaje Slikarstvo, Tehnologiju slikarskih tehnika, Umetničke tehnike i Prošireni prostor slike. Njegov umjetnički rad obuhvaća medij slikarstva, ready-made, digitalnu fotografiju, video, performans, elektronski zvuk, dizajn robota. Član je umjetničkih grupa Multiflex i Happy Trash Production. Dobitnik je nekoliko nagrada za svoj umjetnički rad. Predavao je slikarstvo kao gostujući profesor od 2009. do 2012. godine na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku. Bavi se i konzervacijom i restauracijom, kao i likovnom edukacijom osoba oštećenog sluha.

***

Impressum:

autori izložbe: Vladimir Frelih i Dragan Matić

tekst: Davorka Perić

postav izložbe: Vladimir Frelih i Dragan Matić

kustosica: Anita Zomislić

grafički dizajn: Boris Greiner

foto i video dokumentacija: Marko Milovac

tehnički postav: Tomislav Kušević

prijevod na engleski: Graham McMaster

lektura i korektura: Ivana Kurtović Budja

odnosi s javnošću: Igor Jurilj