Centar za kulturu Novi Zagreb – GALERIJA VLADIMIR BUŽANČIĆ
Trg Narodne zaštite 2, Zagreb
Tel.: 6140-189
e-mail: galerija.vladimir.buzancic@czk-novi-zagreb.hr
www.czk-novi-zagreb.hr


POZIV NA IZLAGANJE U 2024. GODINI

Pozivamo umjetnike i kustose na izlaganje u Galeriji Vladimir Bužančić u 2024. Prijavljivati se mogu djela u svim likovnim tehnikama i medijima (slikarstvo, kiparstvo, grafika, crteži, fotografija, instalacija, video).


PRIJAVA TREBA SADRŽAVATI:

  1. ime, prezime, adresu, kontakt telefon i e-mail;
  2. životopis (popis samostalnih i skupnih izložbi);
  3. idejni opis projekta (maksimalno 1,5 kartica);
  4. izvedba i tehnički opis (dimenzije, medij, da li postoji posebna potreba za tehničkim postavom)
  5. vizualne materijale (fotografije ili vizualizacije);
  6. izjavu o suglasnosti s uvjetima javnog poziva

 

Rok prijave je od 1. lipnja do 30 lipnja 2023.

Nepotpune prijave neće biti razmatrane.


UVJETI:
Izlagati mogu vizualni umjetnici, grupe umjetnika ili kustosi s prijedlogom autorskih koncepcija.


Prijave
je potrebno dostaviti u digitalnom obliku na e-mail galerija.vladimir.buzancic@czk-novi-zagreb.hr ili poštom na adresu:
Centar za kulturu Novi Zagreb
Galerija Vladimir Bužančić
Trg Narodne zaštite 2, Remetinec,
10020 Zagreb

Sve pristigle prijave će razmatrati i selektirati Umjetnički savjet Galerije Vladimir Bužančić.
Popis odabranih kandidata bit će objavljen na www.czk-novi-zagreb.hr do kraja srpnja 2023.

Prihvaćeni projekti bit će prijavljeni na natječaje za financiranje iz proračuna javnih potreba u kulturi Grada Zagreba i Ministarstva kulture i medija za 2024. godinu.

Galerija Vladimir Bužančić će ovisno o odobrenim sredstvima podmiriti sljedeće troškove: honorar umjetni-ci/iku, honorar autor-ici/u predgovora, prijevod i lekturu, dizajn i tisak deplijana/kataloga, pozivnica i plakata, transport radova (samo u Zagrebu), tehnički postav izložbe, domjenak. Galerija ne pokriva troškove produkcije radova. Umjetnici se za troškove produkcije radova samostalno prijavljuju na Pozive za financiranje potreba u kulturi Grada Zagreba i Ministarstva kulture i medija ili na druge natječaje i javne pozive.

Galerija Vladimir Bužančić zadržava pravo na fotografiranje radova koji će biti izlagani u njezinom prostoru ili u njezinoj organizaciji, objavljivanje tih fotografija u katalogu izložbe, na web stranici te pravo na njihovo korištenje u propagandne i dokumentacijske svrhe bez naknade.

 

Voditeljica Galerije Vladimir Bužančić                                          Ravnatelj CZKNZ
Vesna Šantak, mag.art                                                                        Branko Marić, prof.