NATJEČAJ ZA IZLAGANJE 2013

Centar za kulturu – Galerija Vladimir Bužančić

17.05.2012. – 15.06.2012.

NATJEČAJ ZA IZLAGANJE

Galerija VB poziva umjetnike i kustose na natječaj za izlaganje u 2013. godini. Rok prijave je 15. lipnja 2012.
Natječaj obuhvaća:
– 5 izložbi, kustoske koncepcije ili samostalne umjetničke izložbe;
– 1 akciju ili performans, interaktivnog karaktera usmjerenog umjetničko-kulturnom dinamiziranju prostornog okruženja Centra za kulturu Novi Zagreb.

Prijedlozi trebaju sadržavati:
– opis projekta;
– vizualne materijale – skicu i/ili foto/video dokumentaciju/kompjutorsku animaciju;
– tehnički opis;
– životopis umjetnika/kustosa i dokumentaciju ranijih izložbi;
– kontakt (e-mail, telefon, adresa).

Materijale je potrebno dostaviti u tiskanom formatu te na CD-u.
Nepotpune, nepravilno ispunjene i zakašnjele prijave neće se razmatrati.

Prijave razmatra Savjet Galerije, a rezultati će biti objavljeni na webu i poslani mailom.

Galerija Vladimir Bužančić zadržava pravo na fotografiranje radova koji će biti izlagani u njezinom prostoru ili u njezinoj organizaciji, objavljivanje tih fotografija u katalogu izložbe, na web stranici te pravo na njihovo korištenje u propagandne i dokumentacijske svrhe bez naknade.

Informacije na 099-2143-226, galerija.vladimir.buzancic@czk-novi-zagreb.hr.