Izložba Duje Šuvara ‘Vrijeme i grad’ i Gorane Težak ‘Dobra stara budućnost’
u Galeriji Vladimir Bužančić 11. ožujka – 03. travnja 2024.

Režija, kamera i montaža videa: Darko Bavoljak

Iz predgovora:
„Duje Šuvar posljednjih nekoliko godina stvara ciklus radova posvećen zagrebačkim trgovima i ulicama, mahom onima u centru, poput Ilice i Palmotićeve, te na Trešnjevci. Bilježi ih vodeći posebnu pozornost prema izmjeni različitih doba – dana i godine – koja ovisno o karakteru svjetla ili bujnosti vegetacije, u korelaciji sa zgradama, automobilima, tramvajima i prolaznicima, uprizoruju specifičnu atmosferu i raspoloženje. Na kompozicijama satkanima reduciranom paletom, kao i na atraktivnoj veduti, prikazu glavnoga trga i katedrale, donesenom u raskošnijem koloritu, umjetnik iskazuje spretnost i svježinu slikarske geste. Rukopis je raznolik, po potrebi minuciozan ili sumaran, jednako vješt u akriliku, jajčanoj temperi, ulju kojem pridodaje voštanu pastu i fresci. Slikarskim tehnikama Duje gdjegdje pridružuje materičnost fasadne žbuke, čime se približava pojavnosti asfalta. Postupno prelazi i u treću dimenziju, odnosno modelira reljefe, na kojima potom slika. Proces nastanka djela na zanimljiv način spaja medije slikarstva i kiparstva te suptilno asocira na
strukturu arhitektonskog tkiva od kojega je grad sazdan.“
Barbara Vujanović

„Gorana Težak kroz svoje slike u kontinuitetu analizira te fenomene društva i pojedinca, no radi to istodobno s takvom lakoćom i ozbiljnošću, da joj se zaista ništa ne može prigovoriti: njezino slikarstvo nije pretenciozno, (pseudo)aktivistički obojeno, niti umjetnica želi raditi tzv. hladno intelektualno ili tzv. pametno slikarstvo. Ona promatraču ne nameće svjetonazor niti ga guši ideologijom ili političkim kontekstom. Ništa u njezinim slikama nije patvoreno ili artificijelno, iako je riječ o iznimno kompleksnom slikarskom senzibilitetu i svjetonazoru. Slikarica djeluje poput sonde u svojoj okolini i – kao brojni istančani umjetnici u korpusu modernog i suvremenog hrvatskog slikarstva – bilježi poput nekog intimnog dnevnika patologiju i patokraciju svakidašnjice na svim razinama.“
Iva Körbler

IMPRESSUM
Duje Šuvar: Vrijeme i grad
Gorana Težak: Dobra stara budućnost
1. – 29. ožujka 2024.

Kustosica izložbe: Vesna Šantak
Predgovori: Iva Körbler, Barbara Vujanović
Voditeljica Galerije Vladimir Bužančić: Vesna Šantak
Grafički dizajn: Kristina Babić
Foto i videodokumentacija: Darko Bavoljak
Tehnički postav: Tomislav Kušević
Lektura i korektura: Dunja Aleraj Lončarić
Prijevod na engleski: Mirta Jurilj

Centar za kulturu Novi Zagreb
GALERIJA VLADIMIR BUŽANČIĆ
Trg Narodne Zaštite 2, Zagreb
Tel: 01 6140 189
www.czk-novi-zagreb.hr
https://www.facebook.com/galerijavladimir.buzancic

Program su financijski podržali Gradski ured za kulturu i civilno društvo te Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske.