Pozivamo umjetnike i kustose na izlaganje u GVB u 2020. godini na temu ZAJEDNICE.

Zajednica je grupa ljudi koja dijeli isti prostor, socijalne vrijednosti, ima neki zajednički interes ili neku osobitu značajku. Zajednica tako u svom osnovnom značenju podrazumijeva odnose među svojim članovima na temelju onog što je zajedničko. U širem smislu, zajednica je i čitav naš planet kao teritorij i resurs koji dijelimo s ostalim živim bićima, a s kojima postojimo u međusobnoj ovisnosti.

Svakome od nas ti su pojmovi u načelu jasni. No unatoč tome ponašamo se kao da nismo svjesni navedenih činjenica. Živimo u društvima u kojima su interesi većine podređeni partikularnim interesima pojedinaca koji, zapakirani u razne politike i ideologije, uništavaju spone među ljudima, šire mržnju i izazivaju ratove. S istim ciljevima privatiziraju se prirodni resursi: voda se naplaćuje, kišnica se zabranjuje skupljati, sijeku se šume… Ukratko, riječ o šestom antropocenskom izumiranju kako ga naziva Elizabeth Kolbert, dugogodišnja novinarka New York Timesa. Unatoč činjenici da je Zemlja na pragu ekološke katastrofe, zakonske regulative ne ograničavaju štetne industrije kao što ni ne stimuliraju ekološki odgovorno ponašenje građana. Na lokalnoj razini, svjedoci smo da Hrvatsku posljednjih 30 godina nije razorio rat i njegove posljedice, već sitni i kratkoročni interesi domaćih političkih elita  koji cinički i sramotno svoju odgovornost  nastoje opravdati mandatnim razdobljem od četiri, pet godina.  Od pohlepe obnevidjeli vlastodršci nisu stvorili uvjete za razvoj društva ni u jednom njegovu segmentu, a time niti za dostojanstven život od vlastita rada.  U nedostatku perspektiva, mladi visokokvalificirani ljudi (čije je obrazovanje platilo društvo!) masovno napuštaju zemlju, a većinsko stanovništvo treće životne dobe bez mogućnosti je da si osigura dostojanstvenu starost.  Unatoč toga, u Hrvatskoj 70 % građana ne izlazi na izbore!

U čemu je problem? Jesu li to posljedice onoga što zovemo ljudskom prirodom? Što u ljudima proizvodi iluziju kako ih se ekološki problemi ne tiču, kako mogu neovisno živjeti u svojoj zgradi, ulici, gradu, radnoj organizaciji, državi? Što je čovjeka učinilo patogenom pojavom na planeti Zemlji?

Pozivamo umjetnike i kustose da svojim istraživanjima pristupe temi iz različitih perspektiva:

 • Istražujući neke specifične oblike života u zajednicama (zatvori, domovi umirovljenika, vjerske zajednice, škole, radne organizacije itd.)
 • dekonstruirajući kulturne obrasce koji su proizveli duboku društvenu krizu i/ili ekološku katastrofu
 • afirmirajući pozitivne modele života u zajednici.

Godišnji program GVB u 2020. će se realizirati u formi samostalnih i skupnih izložbi.

UVJETI:

 • Izlagati mogu vizualni umjetnici, grupe umjetnika ili kustosi s prijedlogom autorskih koncepcija.
 • Sve pristigle prijave će razmatrati i selektirati Umjetnički savjet GVB.
 • Popis odabranih kandidata bit će objavljen na www.czk-novi-zagreb.hr do kraja srpnja 2019.

 

Prihvaćeni projekti bit će prijavljeni na natječaje za financiranje iz proračuna javnih potreba u kulturi Grada Zagreba i Ministarstva kulture za 2020. godinu.

GVB će ovisno o odobrenim sredstvima podmiriti sljedeće troškove: honorar umjetni-ci/iku, honorar autor-ici/u predgovora, prijevod i lekturu, dizajn i tisak deplijana/kataloga, pozivnica i plakata, transport radova (samo u Zagrebu), tehnički postav izložbe, domjenak. Galerija ne pokriva troškove produkcije radova. Umjetnici se za troškove produkcije radova samostalno prijavljuju na Pozive za financiranje potreba u kulturi Grada Zagreba i Ministarstva kulture ili na druge natječaje i javne pozive.

PRIJAVA TREBA SADRŽAVATI:

 1. opis projekta s izvedbom i tehničkim opisom (maksimalno 1,5 kartica)
 2. vizualne materijale (fotografije ili vizualizacije)
 3. životopis s kontaktom
 4. izjavu je li isti projekt prijavljen na natječaj neke druge galerije u Hrvatskoj.
 5. izjavu o suglasnosti s uvjetima javnog poziva.

Prijave je potrebno dostaviti u digitalnom obliku do 30. lipnja 2019. na mail galerija.vladimir.buzancic@czk-novi-zagreb.hr

Nepotpune prijave neće biti razmatrane.

voditeljica GVB                                                                        ravnatelj CZKNZ

Anita Zlomislić                                                                            Branko Marić