REMETINEČKI GAJ-prvo planirano naselje Novog Zagreba

05.05.2014. – 04.06.2014.

Projekt Otkrij svoje naselje – stvaraj svoj grad

Zadnjih desetak godina postoji povećan interes istraživača za umjetnost nakon Drugog svjetskog rata. Razlozi toga svakako su višestruki. Neki od poticaja dolaze upravo od suvremenosti i problema s kojima se suočavamo uslijed promjene društvenog sistema. Tržišna ekonomija, privatno vlasništvo i višestranačje stvorili su velike društvene promjene od kojih neke, međutim, stvaraju duboke socijalno-kulturne pukotine i prekidaju kulturni kontinuitet. Ukazujući na segment planiranja i izgradnje Novog Zagreba, a znajući da su arhitektura i urbanizam jedan od najreprezentativnijih izloga društva, kako njegovih vrijednosti tako i mogućnosti, vjerujemo u makar mali doprinos razumijevanju važnosti kulturno-povijesnog kontinuiteta, prezentiranom u tek malom isječku vremena, ali onom o kojemu većina nas živih može svjedočiti.

2012. godine Galerija Vladimir Bužančić Centra za kulturu Novi Zagreb organizirala je izložbu Novi Zagreb jučer i danas, potaknuta gradnjom novih naselja Jarušćica i Lanište, sportske dvorane i trgovačkog centra Arena u neposrednom okruženju Remetinečkog gaja, a povodom 35-te godišnjice institucije. Provedena arhivska i povijesna istraživanja potvrdila su programsku opravdanost detaljnjijeg interesa za urbanizam i arhitekturu Novog Zagreba. Naime, razlozi osnivanja Centra za kulturu Novi Zagreb u direknoj su vezi s temom istraživanja ovog projekta, čime naša institucija ostvaruje svoju misiju.
Te je godine pokrenut višegodišnji projekt Upoznaj svoje naselje – stvaraj svoj grad, koji bi svake godine izložbom, filmom i publikacijom tematizirao jedan novozagrebački kvart. Projekt promišlja kulturu kao pokretač razvoja u lokalnoj zajednici. Tema novozagrebačkih kvartova aktivira kulturni prostor izvan centra grada, ponajprije njegove arhitektonsko-urbanističke preduvjete koji direktno utječu na kvalitetu života lokalnog stanovništva, njegove društvene navike kao i stvaranje osjećaja povezanosti unutar lokalne zajednice. Povijesna istraživanja arhitekture i urbanizma te njihova valorizacija imaju namjeru doprinijeti pozicioniranju stambene arhitekture poslijeratnog Zagreba u kontekstu hrvatske arhitekture moderne. Rezultati znanstvenih istraživanja trebaju biti u direktnoj vezi sa mogućnošću njihova korištenja – izložbom, filmom i publikacijom komuniciati s lokalnom zajednicom i mjesnom samoupravom, a nadamo se i kritička paradigma za buduće arhitektonske intervenicje u ovom dijelu grada.

Za sad, uspjelo nam je to postići s naseljem Remetinečki gaj. Pronašli smo vrijedne tiskane materijale poput Remetinečkog vjesnika i Jugomontovih publikacija, saznali za bogat Jugomontov fotografski arhiv Branka Brcea, pronašli fotografije iz Muzeja grada Zagreba koje svjedoće o trenutku nastanka naselja, vrlo ilustrativan materijal u Arhivu HTV-a, dobili fotografije od stanovnika. Taj je materijal na uvid dobio i studiozno obradio suradnik na projektu docent dr. sc. Ivan Mlinar, obogativši ga dodatnim arhivskim materijalima i stručnim analizama kojima su veliki dobrinos bile informacije neposredno dobivene u razgovorima sa samim stanovnicima naselja te arhitekatima Brankom Bercom i Bogdanom Budimirovim, protagonistima nastanka i gradnje naselja, o čemu je snimljen film Oaza limenki, koji je snimila Nikolina Romić, a čiju režiju potpisuje Jasmina Biron. Ideja ovog kulturnog projekta je također, u sinergiji istraživača, kulturnjaka, likovnjaka i institucija, baš kao što su to u Jugomontovom „laboratoriju“ zajednički uspjeli projektanti, tehnolozi, planeri i voditelji gradilišta, stvoriti kulturni proizvod koji možda može potaknuti na ideju premoštenja suvremenog jaza između individualnog i kolektivnog, pojedinca i društva.

Anita Zlomislić, autorica projekta