TEČAJ GITARE                                                                                                                                                                                namjenjen je djeci i mladima, program obuhvaća  rad na razvoju osjećaja za ritam i intonaciju, zatim rad na tehnici sviranja i glazbenoj teoriji te rad na reprodukciji zabavnih,klasičnih i rock melodija uz akordičnu pratnju. Poduka se organizira u grupama, održava se jednom tjedno po dva školska sata na instrumentima koji pripadaju polaznicima i koje oni redovito nose na nastavu. Cijeli program ima više stupnjeva a svaki stupanj traje jednu školsku godinu.                                                  Voditelj tečaja: Silvio Bočić