petak, 22. prosinca 2017. od 17.00 sati

Pozivamo Vas na Božićni koncert u organizaciji Centra za kulturu Novi Zagreb koji će se održati :

Dom za starije osobe Sveta Ana Zagreb
Islandska 2, Sopot

Božidar Brajković, tenor
Antun Kottek, klavir

Program:
V. Paljetak,
R. Granata,
A. Kabiljo,
C. Sigman & P. de Rose,
I. Dunajevski,
C. Velasquez,
I. Badurina,
M. Vandekar,
J. Reading,
F. Gruber
Hrvatske tradicionalne božićne pjesme
Prije koncerta, Odred izviđača Savski Gaj donosi Betlehemsko svjetlo mira iz Zagrebačke Prvostolnice