Međunarodna suradnja s Češkom Republikom:
Nina Kobler (gitara, sopran) i Krešimir Marmilić (violina)

petak, 24. studenog 2023. u 18 sati
Malovaný sál, Klášter Borovany, Češka Republika
Ulaz je slobodan!

Centar za kulturu Novi Zagreb, već niz godina redovito i uspješno organizira koncerte hrvatskih i zagrebačkih umjetnika u Republici Češkoj u gradovima Borovanyu i Češkim Budejovicama na poziv Doma kulture Metropol iz Čeških Budejovica. Ovogodišnji program predstavlja nastup uglednih hrvatskih glazbenika koji će se predstaviti češkoj publici. 24. studenoga 2023. u Klašter Borovanyu, sali Malovany nastupaju Nina Kobler, sopran i gitara i Krešimir Marmilić, violina a na programu će se naći i neka djela hrvatskih skladatelja. Ova suradnja je nastavak višegodišnje suradnje Centra za kulturu Novi Zagreb i Republike Češke.

PROGRAM
M.T. von Paradis: Sicilienne
Stjepan N. detto Spadina: Sonata br. 5 i Capriccio
C. Monteverdi: Si Dolce e’l Tormento
A. Vivaldi: Vieni, vieni o mio diletto
F. Gragnani: Sonata za violinu i gitaru Op. 8, br. 1 in D
M. Giuliani: Par che di giubilo
Alle mie tante Lagrime
Confuso, smarito
F. Schubert: Ständchen
S.Fumić: Nocturno za gitaru
E. Toselli: Serenata Rimpianto
F. G. Lorca: La Tarara

Nina Kobler
Diplomirala je gitaru na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u razredu prof. Istvana Römera. Poslije studija usavršava se kod prof. Gorana Listeša. Solo pjevanje upisuje također na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u klasi prof. Dunje Vejzović, a nastavlja u klasi prof. Lidije Horvat Dunjko gdje je i diplomirala 2003. godine i time je postala prva osoba u Hrvatskoj s diplomom gitaristice i pjevačice. Nastupa na mnogim solističkim koncertima i u komornim sastavima kao gitaristica i sopranistica u zemlji i inozemstvu gdje i praizvodi djela hrvatskih skladatelja (Češka, Slovačka, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Austrija, Italija, Madžarska, Izrael, Kanada, Egipat, Argentina, Urugvaj…) te je na natjecanjima osvajala više nagrada. Godine 1998. primila je posebnu nagradu na Međunarodnom natjecanju gitarista “Fernando Sor” u Rimu. Krajem 2002. osvaja prvo mjesto na državnom natjecanju komornih sastava kao pjevačica. Stalna je članica baroknih ansambala Ars longa vita brevis i Flores, te stalna gošća Malog festivala čembala. Usavršava se na mnogim majstorskim tečajevima pjevanja kod profesorice Dunje Vejzović, Olivere Miljaković te Eve Blahove kao i na majstorskim tečajevima gitare kod profesora Istvana Roemera i Gorana Listeša te Zorana Dukića. Nakon završenog studija pjevanja stalno se usavršava kod Eve Blahove(Bratislava). Surađuje s HNK–om u Zagrebu te Zagrebačkim opernim studiom. 2004. godine sudjelovala je na tribini «Darko Lukić», a do 2015. tri puta je održala samostalne koncerte u Maloj dvorani Vatroslava Lisinskog, te na «Večerima u Mediateci» Talijanskog instituta za kulturu. 2005. godine sudjeluje na Glazbenoj tribini u Puli. Godine 2007. Sudjeluje kao solistica uz ansambl Cantus na 24.Muzičkom biennalu u Zagrebu. Krajem 2009.godine održala je zapaženi koncert kao solistica s ansamblom Zagrebačke filharmonije, a krajem 2011.sudjeluje na obljetničkom koncertu mladih skladatelja u dvorani muzeja Mimara uz ansambl Cantus. Godine 2012., 2013.i 2014. održala je pet solističkih koncerata u Italiji i Češkoj. 2015.po prvi puta je sudionica međunarodnog pjevačkog festivala u Piseku(Češka), gdje ponovo nastupa 2017. Radi kao stalna profesorica gitare u glazbenoj školi Blagoja Berse u Zagrebu.


Krešimir Marmilić
Rođen 1961. u Zagrebu. Diplomirao na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u klasi prof. Kristijana Petrovića i prof. Tamare Smirnov. Usavršavao se kod prof. Henryka Kowalskog na Indiana University (SAD). Kao solist, nastupao je u Hrvatskoj, Sloveniji, Austriji, Švicarskoj, Njemačkoj i Španjolskoj. Vrlo je aktivan u revitalizaciji djela hrvatske glazbene baštine 18. i 19. stoljeća kao i u praizvedbama djela suvremenih hrvatskih autora. Često je nastupao u emisijama HRT–a. Koautor je i izvođač  u dokumentarnim filmovima  o hrvatskim skladateljima; Krežmi, Jarnoviću i Spadini. Kao urednik i izdavač objavio je i obradio 6 rukopisa nota Franje Krežme pod naslovom «Album». Inicijator je tiskanja djela I.M. Jarnovića i F. Krežme u izdanju MIC-a iz Zagreba. Voditelj je i osnivač gudačkog kvarteta “Cadenza Zagreb” (1995) kao i nekoliko komornih sastava (Komorni trio Crisostomo, Trio i duo Cadenza, Zagreb Pallette, Ansambl Croazzolla Concertante,…) s kojima je nastupao na gotovo svim festivalima i pozornicama Hrvatske te na gostovanjima u Italiji, Mađarskoj, Belgiji, Kosovu Sloveniji, Finskoj, Bugarskoj, Albaniji i BiH. Sudjelovao je u orkestrima u SAD, Španjolskoj, Nizozemskoj, Sloveniji te Hrvatskoj. Aktivno koncertno nastupa i surađuje s mnogim istaknutim  glazbenicima i ansamblima. CD sa skladbama Franje Krežme, objavio je 2018. godine, Minijature za violinu i klavir 2022. a s kvartetom Cadenza Zagreb, 2017. i 2019.  Od 1999. u statusu je samostalnog umjetnika.

Koncert se održava 24. studenoga 2023. u 19 sati u Klašter Borovanyu, sala Malovany.
Ulaz je SLOBODAN!


Program koncertnog gostovanja u Češkoj je podržan od Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.