Kazalište “Pozor”
BEZ TREĆEGA

Velika dvorana Centra za kulturu Novi Zagreb
Milan Begović

Glume:

Ksenija Pajić
Zijad Gračić
Mladen Čutura
Cijena ulaznice je 20,00 kn.

28.11.2010. u 19 sati.

O izvođaču:

Kazalište “Pozor”
Kontakt
Gina Marković
tel: +385/01/388 – 5335
fax: 01/387 – 8597
mob: 091/885 – 2606

e-mail: ginamarkovic@gmail.com