Ljetni školski praznici u Centru za kulturu Novi Zagreb

PRAZNIONICA 17.06.- 21.06./26.06.-06.07.2019.

 

Centar za kulturu Novi Zagreb organizira besplatne igraonice i radionice za djecu i mlade osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta

KREATIVNA RADIONICA „Od starog novo“

17.06. 05.07. od 12-13.30 sati

Reciklirani materijal uz pomoć modernih hobby art tehnika pretvaramo u ukrasne i uporabne predmete

ENGLESKA JEZIČNA RADIONICA  BritExpress ‘Express Yourself’

26.06.-05.07. od 10.30 . 12.00 sati

Jezični program osmišljen je s ciljem usavršavanja razvojne usmene komunikacije na engleskom jeziku među djecom osnovnoškolskog uzrasta. Program obuhvaća 90-minutne radionice izražavanja, stvaranja i usavršavanja usvojenog znanja nematerinjeg  jezika ovisno o dobi polaznika:

Drama Club za niže razrede osnovne škole  i

Book Club za više razrede osnovne škole

Voditeljica: Mirjana Vuković-Pavlović, prof.

KOMPJUTORSKA RADIONICA – Kako /ne/ koristiti društvene mreže, usvajanje pravila ponašanja na internetu i društvenim mrežama 17.06.-19.06. od 10 – 12 sati

IGRAONICE 17.06.- 21.06./26.06.-06.07.2019. od 10 – 14 sati

PLAYSTATION IGRAONICA –  nogometni turniri, igranje u dvoje- troje – četvero, učenje tolerancije i timskog igranja kao i discipliniranosti

IGRONICA DRUŠTVENIH IGARA – Pogodi tko, Igra života, Pictionary, Scrabble….. društvene igre koje promičemo su igre koje u sebi uvijek sadrže misaoni i edukativni karakter, te snažno potiču razvoj strateških, taktičkih, intelektualnih i kreativnih vještina. Sati

REKREATIVNI PROGRAM – ping pong, badminton, hula hop, vijača ……

Kontakt osoba: Gordana Deriš, stručna suradnica Centra, mob.0992143228