2.4.2012. – 6.4.2012.

  • KREATIVNA RADIONICA “USKRSNO IZNENAĐENJE”- OD 12-14 sati
  • PLAY STATION – KOMPJUTERSKA IGRAONICA -OD 10-14 sati
  • IGRAONICA DRUŠTVENIH IGARA- od 10-14 sati
  • BRITT- EXPRESS- Komunikacijsko kreativna radionica Engleskog jezika – od 10-12 sati

Praznionica-plakat.pdf