29.8.2011. – 2.9.2011.

Intenzivnija škola stripa od one koja se održava uradionici svaki tjedan tijekom škole omogućit će nadarenoj djeci usvajanje znanja u nekoliko faza što omogućava kvalitetniju prezentaciju znanja te njegovo bolje usvajanje. Ona je put prema osamostaljivanju polaznika u izradi stripa te eventualnom prepoznavanju mogućeg budućeg zvanja.

Osim toga, omogućuje djeci kvalitetno provođenje vremena tijekom školskih praznika, a talentiranoj djeci intenzivnije bavljenje stripom, i kod roditelja i kod djece projekt je prepoznat kao koristan i poticajan.

strip-3-edicija.pdf