Vijeće SuKultura poziva sve zainteresirane građane, umjetnike/ice, kulturne radnike/ice, umjetničke organizacije i organizacije civilnog društva, te neformalne skupine i inicijative na prijavu umjetničkih, edukativnih i diskurzivnih programa iz područja suvremene umjetnosti. Program će se provoditi u 2021. godini u Centru za kulturu Novi Zagreb, Kulturnom centru Travno, na lokacijama u Novom Zagrebu i šire, u suradnji s organizacijama civilnog društva, ustanovama u kulturi te predstavnicima/ama lokalne zajednice.
Prihvaćeni programi bit će prijavljeni na natječaje za financiranje iz proračuna javnih potreba u kulturi Grada Zagreba i Ministarstva kulture za 2021. godinu.

Vijeće SuKultura razmatrat će i ocjenjivati prijave prema sljedećim kriterijima i smjernicama:

a) ANGAŽIRANOST – pozivamo programe koji na kritički način preispituju dominantne društvene i kulturno-umjetničke paradigme, te putem kulturnog sadržaja potiču društvene promjene unutar umjetničkog, kulturnog, etičkog, ideološkog, ekonomskog i/ili političkog okruženja. Zanimanju nas programi koji na suvremeni način tematiziraju kulturne i društvene probleme zajednice, pozivajući građane na interaktivno, inkluzivno i participativno uključivanje u kreativne procese.

b) INOVATIVAN I ISTRAŽIVAČKI PRISTUP – pozivamo programe koji koriste multidisciplinarne i eksperimentalne postupke, nove tehnologije i povezuju suvremene umjetničke prakse s drugim područjima.

c) KRITIČNOST – pozivamo programe koji preispituju dominantne društvene i kulturno-umjetničke paradigme te razvijaju kritički pristup spram društveno-političke realnosti.

Ostale smjernice:
Izvedivost programa – program mora biti izvediv u navedenim vremenskim okvirima;
Tehnička izvedivost – procjena tehničkih potreba za ostvarivanje projekta (što je moguće detaljnija razrada prostornih zahtjeva i potrebne opreme).

PRIJAVA TREBA SADRŽAVATI:
1/ opis programa s izvedbom, tehničkim opisom i popratnim materijalima;
2/ životopis s kontaktom;
3/ izjavu je li program prijavljen na neki drugi natječaj;
4/ okvirni troškovnik.

Nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Prijave je potrebno dostaviti u digitalnom obliku do 19. lipnja 2020. na: projektsukultura@gmail.com

Vijeće SuKultura razmatrati će i selektirati prijave do 19. srpnja 2020., nakon čega će odabrane prijave biti objavljene na: https://thisisadominoproject.org/ , www.czk-novi-zagreb.hr , https://kuctravno.hr/ , https://www.facebook.com/sukultura/ ,
Vijeće SuKultura