Ádám Farkas
Međunarodna izložba, skulpture

Pri zagrebačkom predstavljanju kipara Ádáma Farkasa kustosica izložbe PhDr. Lilla Szabó (Mađarska nacionalna galerija) nastojala je osvijetliti dva ključna žarišta kiparstva Ádáma Farkasa i ujedno idejni sustav njegovog stvaralaštva: jedno čine skulpture u kamenu, a drugo komemorativni spomenici koji će zagrebačkoj publici biti predstavljeni fotografijama.
Posebno želimo skrenuti pažnju na najnovije djelo Ádáma Farkasa koje je izradio za samu zagrebačku izložbu. Prilikom njegove prve posjete Zagrebu u rujnu ove godine, intenzivan doživljaj našega grada inspirirao ga je na stvaranje nove skulpture: „Grad Zagreb je po svojoj arhitekturi, općoj slici i atmosferi jedan dinamičan, živahan i vibrirajući grad, i ova impresija je izazvala stvaranje granitnog kipa koji nosi naslov Raspletene forme Z.” Osim u kamenu, autor se na izložbi predstavlja i skulpturama u bronci i drvetu.

Katalog.pdf

05.11.2009. – 25.11.2009.

O autor:

Ádám Farkas

Kipar Ádám Farkas istaknuta je ličnost suvremenog mađarskog kiparstva, profesor Katedre za kiparstvo mađarskog Sveučilišta likovnih umjetnosti, između 2002. i 2005. rektor istog sveučilišta i središnji lik umjetničkog života u Szentendreu. Djela mu se nalaze u javnim i privatnim zbirkama Europe i prekomorja. Njegovi javni kipovi zaustavljaju prolaznike ne samo u njegovoj domovini, nego i u Japanu (Oživjeli stup), i u Francuskoj (Montignac, Raspleteni stup; Vanves; Pariz, La République). Imao je mnoštvo izložaba u svijetu, a kako se ispostavilo, u Zagrebu ranije još nije bio.

STRUČNI ŽIVOTOPIS POSLJEDNJIH 10 GODINA
1999 U budimpeštanskom Umjetničkom paviljonu izlaže na međunarodnoj izložbi željeznih skulptura „Fém-jelzés”. Zajednička izložba s izdatim katalogom s Pálom Deimom i Lászlóom Hajdúom u Galeriji u Szentendreu. U Montignac-u u Francuskoj mu se postavlja mramorni kip „Raspleteni stup” (3 x 0,5 x 0,5 m). Zajednička izložba s Anikóm Rákossy na Salon de Province i u Mađarskom institutu u Parizu.

2000 Otvara mu se samostalna izložba u štutgartskom TREFF PUNKT-u.

Sudjeluje na izložbi skulptura pod vedrim nebom organiziranoj na jezeru budimpeštanskog Gradskog parka.

Stječe akademski stupanj magistra i imenovan je za sveučilišnog profesora na mađarskom Sveučilištu likovnih umjetnosti.

2001 Zajednička izložba obitelji Nádler, Csete i Farkas u Galeriji Kévés. U Parizu sudjeluje na likovnoj izložbi suvremene mađarske umjetnosti pod nazivom „Re-conciliations”. Samostalno predstavljanje u Galeriji Artéria u Szentendreu s izdatim katalogom. Ponovo kleše, dopunjuje i postavlja razmontirani Daewoo-zdenac ispred sjedišta Astre Zenece u Törökbálintu.

Kleše mramornu plastiku „Arbor Plantata” (260 x 125 x 125 cm) za aulu Reformatske gimnazije u Szentendreu.

2002 Organizira samostalnu izložbu u Galeriji Bankcenter.

Izabran je i imenovan za rektora mađarskog Sveučilišta likovnih umjetnosti. Izrađuje i postavlja na budimpeštanskom Trgu Svetog Trojstva brončanu plastiku „Opipljivo nevidljivo” za slijepce.

2003 Kleše i na budimpeštanskom Groblju Farkasrét postavlja nadgrobni spomenik Gyuli Illyésu od crvenog pješčenjaka (50 x 190 x 210 cm).
Postaje član Mađarske akademije umjetnosti.

Royal British Society of Sculptors ga bira među svoje članove.

2004 Izrađuje i u Ceglédu postavlja spomenik od vapnenca, kromiranog čelika i stakla (700 x 700 x 385 cm) u spomen na priključenje Europskoj uniji.

Pozvan je da izlaže na međunarodnoj izložbi skulptura „Socha a objekt IX” u Bratislavi.

2005 S profesorima kiparstva mađarskog Sveučilišta likovnih umjetnosti izlaže u galeriji Sveučilišta likovnih umjetnosti u Bratislavi.

Sudionik je na centenarijskoj izložbi RBS u Leicesteru (Engleska).

Izrađuje za glavni trg Egera plastiku za slijepce pod nazivom „Opipljivo-vidljivo”.

Objavljen je album pod naslovom „Znakovi i tumačenja” koji prikazuje opus Ádáma Farkasa.

Izlaže u Vanves-u pokraj Pariza.

2006 Kleše spomenik u spomen na 1956. za Ózd (320 x 160 x 80 cm, vapnenac). Izrađuje spomen-ploču trojici zarobljenika umrlih mučeničkom smrću ’56. u Recsku. U Vanves-u postavlja javni kip na Place de Verdun-u.

Proglašen je počasnim građaninom grada Szentendrea.

2007 Na glavnom trgu Vanves-a se postavlja brončani kip „Republika”. Grad Vanves ga proglašava počasnim građaninom.

2008 Na međunarodnoj likovnoj koloniji „Humus Park” u talijanskom Pordenoneu izrađuje land-art djelo „Mekani klin”. Zajedno s Anikóm Rákossy pretumačuje i ponovo boji „Pozdravni kip” u Szentendreu koji je izrađen 1980. godine. Otvara mu se samostalna izložba u budimpeštanskoj Galeriji Kévés.

Video
Ádám Farkas izložba skulptura

http://www.czk-novi-zagreb.hr/video_player.swf?xmlPath=/UserFiles/Media/Event/Adam_Farkas/data.xml