Božica Dea Matasić
Panacea, objekti

U posljednjim ciklusima (Živa ogledala 2006., Životopis 2007.) kiparica je začela proces
aktivacije promatrača kroz prepoznavanje i identifikaciju karakteristika vlastite tjelesnosti
(bore, otisci prstiju) i autoričinih likovnih ostvarenja. U najnovijem ciklusu nazvanom
Panacea zamječujemo daljnje premještanje autoričine pažnje s forme i prostora ka
međudjelovanju svijeta umjetnika i svijeta publike, a time i prijelaz od skulpture ka objektima.
Kinetička svojstva objekata aktiviraju se promatračevom manipulacijom čime mijenjaju
svoj položaj u prostoru. Time se objekti dovršavaju u procesu recepcije promatračevom
aktivnošću i reinterpretacijom.

Anita Zlomislić

Deplijan.pdf

21.05.2010. – 09.06.2010.

O autoru:

Božica Dea Matasić

Diplomirala je 1996. g. na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, na nastavničkom odjelu, smjer kiparstvo. Maturirala je na Jezičnoj gimnaziji. Izlaže na brojnim skupnim i samostalnim izložbama od 1992. godine. Od 2006. g. radi na Umjetničkoj akademiji u Osijeku kao docentica na kiparstvu. Živi i radi u Zagrebu.