Goran Kujundžić
Ornamentalne permutacije

Goran Kujundžić akademski je grafičar koji svoj likovni izraz gradi ponajprije na geometrijskim strukturama. Interes za ornament i njegova oblikovna načela pokazuje od 2007. godine, a od 2009. u sklopu poslijediplomskog studija sustavnije istražuje metodu permutacija kao oblikovnog načela ornamenta.
Dio postava izložbe Ornamentalne permutacije nastao je kao rezultat istraživanja u okviru doktorskog rada na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu. Doktorska disertacija nosi naziv Vizualizacija principa permutacije proučena na ornamentalnim uzorcima iz zbirke tradicijskog uporabnog tekstila Muzeja Slavonije. Radovi koji su proizašli iz toga istraživanja su predstavljeni u formi crteža i digitalnog tiska na ovoj izložbi.
U 17 h, istoga dana kada i otvrenje izložbe, u Galeriji Vladimir Bužančić održat će se i obrana doktorske disertacije.

07.07.2014. – 23.07.2014.

O autoru:

Goran Kujundžić
Rođen je 1976. godine u Subotici. Diplomirao je grafiku 2003. godine na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, u klasi profesora Miroslava Šuteja. Tijekom studija je u sklopu studentske razmjene boravio u Budimpešti te je osvojio prvu nagradu u okviru Pasionske baštine na temu Moj doživljaj muke. Nagrađen je za izniman rad i uspjeh tijekom studija. Trenutačno pohađa poslijediplomski doktorski studij slikarstva na ALU Zagreb te je zaposlen kao docent na Učiteljskom fakultetu u Osijeku. Živi u Dardi.
U razdoblju od 2007. do 2014. izlaže na skupnim izložbama u Osijeku, Subotici, Banjoj Luci, Pečuhu, Vinkovcima i dr. U istom razdoblju imao je samostalne izložbe u Pečuhu, Vinkovcima, Križevcima, Zagrebu, Osijeku, Belom Manastiru i Vukovaru.