Igor Konjušak
MELODIJE BASOVA izložba grafika

Hektičan ritam svakodnevice koji čovjekovu percepciju lomi u krhotine pred umjetnika postavlja nove zahtjeve: pronaći put do publike koristeći neestetske alate poput šoka i društveno aktualnih tema ili pak kroz likovno i vizualno vratiti promatraču svijest o stvarnosti kao varljivoj slici koja prije svega ovisi o njemu samome.
Igor Konjušak je umjetnik koji je odabrao drugu mogućnost. On inzistira na likovnim vrijednostima koristeći tradicionalna grafička znanja i interpretirajući ih u duhu geometrijske apstrakcije. Tridesetak grafika u tehnici suhe igle pozivaju nas na smireniju i univerzalniju interpretaciju svijeta. Svojim meditativnim karakterom pružaju zaklon od hektike i buke suvremenog života i otvaraju nas radosti gledanja.
Izložba se može razgledati do 20. studenog 2012. godine, radnim danom od 9 -18 sati, četvrtkom i subotom od 10 -13 sati.

Katalog.pdf

29.10.2012. – 20.11.2012.

O autoru:

Igor Konjušak
Rođen je 1957. u Zagrebu.Akademiju likovnih umjetnosti, smjer grafike, završio je u Sarajevu, kao student Mersada Berbera, te u klasi Dževada Hoze. Kod prof. Hoze potom je i magistrirao na temi vezanoj uz geometrijsku apstrakciju i tehniku suhe igle. U Croatia filmu radio je na dugometražnim animiranim filmovima, a dugi niz godina bavio se produkt i grafičkim dizajnom. Na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu zaposlen je kao stručni suradnik na Grafičkom odsjeku. Djela mu se nalaze u privatnim zbirkama i muzejima. Član je nekoliko likovnih udruga. Živi i radi u Zagrebu.