Maja Rožman
Dorothy, we`re not in Kansas anymore Digitalni crteži

26.10.2011. – 11.11.2011.

Centar za kulturu – Galerija Vladimir Bužančić
Maja Rožman mlada je hrvatska umjetnica koja se od 2005. godine kontinuirano pojavljuje na likovnoj sceni. Njezin je dosadašnji umjetnički interes ponajprije bio usmjeren na komunikaciju te međuodnos osobnog i javnog prostora koje je realizirala u formi crteža, teksta, instalacija, videa, akcija i street arta. 2011. godine dobitnica je međunarodne Nagrade Essl.

Izložba u Galeriji Vladimir Bužančić predstavlja ciklus digitalnih crteža i digitalnih kolaža različitih formata u kojemu umjetnicu zaokupljaju intimni prostori vlastite (pod)svijesti. Taj skriveni svijet otvara joj se u snovima čiju je atmosferu u ovim radovima nastojala rekreirati. Naslov izložbe se referira na citat iz filma Čarobnjak iz Oza koji sugerira prelazak iz stvarnosti u svijet fikcije ili neku drugu stvarnost.
Izložba se može razgledati do 11. studenog 2011. godine, radnim danom od 9 -18 sati, četvrtkom i subotom od 10 -13 sati.

Katalog.pdf

O autoru:

Maja Rožman
Rođena je 1981. godine u Zagrebu. Diplomirala je 2006. godine na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, u klasi prof. A.Kuduza. Kao stipendistica CEEPUS-a i KulturKontakta studirala je na Akademijama likovnih umjetnosti u Poljskoj, Mađarskoj i Austriji, a kao rezidencijalni umjetnik boravila je u Nizozemskoj, Turskoj i Austriji. Dobitnica je Rektorove nagrade, Vig Special Invitation te Nagrade Essl. Članica je HDLU-a i HZSU-a. Živi i radi u Zagrebu i Ljubljani, gdje završava MA studij grafike.