Pozivamo umjetnike i kustose na izlaganje u GVB u 2018. godini na temu:

PROSTOR NAŠ SVAGDAŠNJI – prostor kao znak ili simbol reprezentacije, kao utopijski/distopijski pejzaž ili kao (dis)funkcionalni oblik kolektiviteta.
Godišnji program GVB u 2018. će se realizirati u formi samostalnih izložaba u Zagrebu i u formi skupnih izložaba u suradnji s Galerijom Kazamat u Osijeku (HDLU Osijek) i Galerijom Makina u Puli.

Prijave je potrebno dostaviti u digitalnom obliku do 22. lipnja 2017. na mail galerija.vladimir.buzancic@czk-novi-zagreb.hr
Nepotpune prijave neće biti razmatrane.

PRIJAVA TREBA SADRŽAVATI:
1/ opis projekta s izvedbom i tehničkim opisom (maksimalno 1,5 kartica)
2/ vizualne materijale (fotografije ili vizualizacije)
2/ životopis
3/ kontakt
UVJETI:
Izlagati mogu vizualni umjetnici, grupe umjetnika ili kustosi s prijedlogom autorskih koncepcija.

Sve pristigle prijave će razmatrati i selektirati Umjetnički savjet GVB.

Popis odabranih kandidata bit će objavljen na www.czk-novi-zagreb.hr do kraja srpnja 2017.

Prihvaćeni projekti bit će prijavljeni na natječaje za financiranje iz proračuna javnih potreba u kulturi Grada Zagreba i Ministarstva kulture za 2018. godinu.

GVB će ovisno o odobrenim sredstvima podmiriti troškove: dizajna i tiska deplijana/kataloga, pozivnica i plakata, transport radova (samo u Zagrebu), tehnički postav izložbe, tekst predgovora i/ili honorar umjetniku, domjenak.