Pozivamo umjetnike i kustose na izlaganje u GVB u 2019. godini na temu MEMORIJE.
Memoriji kao sposobnosti obnavljanja informacija o prošlim događajima i (sa)znanjima te kao društveno generiranoj kulturi pamćenja pristupit ćemo pokušavajući odgovoriti na sljedeća pitanja: Na koji način memorija konstruira naš identitet? Da li priroda pamti? U kojoj nas mjeri potisnuta sjećanja određuju? Da li je memorija konstrukt ili zrcalo prošlosti (na primjerima osobnog sjećanja, historiografije i povijesti)?

Godišnji program GVB u 2019. će se realizirati u formi samostalnih i skupnih izložaba.

Prijave je potrebno dostaviti u digitalnom obliku od 23. svibnja do 3. lipnja 2018. na mail galerija.vladimir.buzancic@czk-novi-zagreb.hr

Nepotpune prijave neće biti razmatrane.

PRIJAVA TREBA SADRŽAVATI:

    • 1/ opis projekta s izvedbom i tehničkim opisom (maksimalno 1,5 kartica)
    • 2/ vizualne materijale (fotografije ili vizualizacije)
    • 3/ životopis
    • 4/ kontakt

UVJETI:
Izlagati mogu vizualni umjetnici, grupe umjetnika ili kustosi s prijedlogom autorskih koncepcija.
Sve pristigle prijave će razmatrati i selektirati Umjetnički savjet GVB.
Popis odabranih kandidata bit će objavljen na www.czk-novi-zagreb.hr do kraja srpnja 2018.
Prihvaćeni projekti bit će prijavljeni na natječaje za financiranje iz proračuna javnih potreba u kulturi Grada Zagreba i Ministarstva kulture za 2019. godinu.
GVB će ovisno o odobrenim sredstvima podmiriti troškove: dizajna i tiska deplijana/kataloga, pozivnica i plakata, transport radova (samo u Zagrebu), tehnički postav izložbe, tekst predgovora i/ili honorar umjetniku, domjenak. Galerija nije u mogućnosti pokriti troškove produkcije radova, osim ako ranije navedene troškove ne preuzme umjetnik. Umjetnici se za troškove produkcije radova samostalno prijavljuju na Pozive za financiranje potreba u kulturi Grada Zagreba i Ministarstva kulture – na program “inovativne umjetničke prakse”.