Poziv na natječaj za samostalno izlaganje u 2016. godini

16.06.2015. – 31.07.2015.

Pozivamo umjetnike i kustose na izlaganje u GVB.
U četiri samostalne izložbe tijekom 2016. godine tematizirat ćemo umjetničko stvaralaštvo, s naglaskom na njegovu procesualnost. Rad umjetnika odvija se između svakodnevnog života, ateliera i na kraju izlaganja pred publikom u galeriji. Procesualnost umjetničkog rada uključuje skice, bilješke, monologe, komentare na svakodnevicu ili na rad drugih umjetnika i sve ono što čini sponu između svakodnevice i umjetničkog rada. Također, tema uključuje psihološki i egzistencijalni aspekt umjetničkog stvaralaštva. Život umjetnika nije samo radost stvaranja kako je uvriježeno misliti, već i borba sa samim sobom kao i s egzistencijalnim problemima koji su također sastavni dio stvaralaštva i života umjetnika.
Već početkom 20. stoljeća umjetnički pokret dadaizma u žarište interesa postavlja umjetnički čin, a ne na umjetnički predmet. Sredinom 20 stoljeća neoavangardni pokreti brišu granicu među tradicionalnim umjetničkim disciplinama kao i granicu između umjetnosti i života.
Ovom temom nastojimo pokazati da je umjetnost zapravo naročiti način procesuiranja života i da je umjetnički rad i izložba samo posljednja karika u lancu toga procesa. To svojstvo nije imanentno samo baštinicima avangardnih tendencija već i svim oblicima umjetničkog stvaralaštva pa tako i tradicionalnim likovnim formama izražavanja poput kiparstva i slikarstva.
U žarištu interesa ovog ciklusa izložbi stoga su sam umjetnik i njegov rad, a ne djelo, ali naravno, veselit ćemo se vidjeti i sam rezultat

IZLAGATI MOGU:
– akademski umjetnici, redovni članovi HDLU-a Zagreb ili ULUPUH-a, grupe umjetnika ili kustosi s prijedlogom autorskih koncepcija

UVJETI:

Sav materijal dostaviti u digitalnom obliku do 30.lipnja 2015. na mail galerija.vladimir.buzancic@czk-novi-zagreb.hr , poštom ili osobno na adresu: Centar za kulturu Novi Zagreb, Galerija Vladimir Bužančić, Trg Narodne zaštite 2, 10020 Zagreb.

MATERIJAL KOJI TREBA DOSTAVITI (sve u digitalnom obliku):
1/ ispunjenu prijavnicu (u privitku)
2/ detaljan opis projekta
3/ izvedba i tehnički opis
3/ životopis:

Prijave bez tražene dokumentacije neće biti razmatrane.
Sve pristigle prijave razmatrat će i selektirati Umjetnički savjet GVB.
Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima ovog Natječaja do kraja srpnja 2015.
Prihvaćeni projekti bit će prijavljeni za financiranje na natječaje za sredstva iz proračuna javnih potreba u kulturi za 2016. godinu.

GVB će ovisno o odobrenim sredstvima podmiriti troškove: dizajna i tiska deplijana/kataloga, pozivnica i plakata, transport radova (samo u Zagrebu), tehnički postav izložbe, tekst predgovora ili honorar umjetniku, domjenak.

Prijavnica

16.06.2015. – 31.07.2015.