Trio Gracije
Velika dvorana Centra

Program:

E. Toselli, J. Strauss, J. Brahms, R. Matz, J. Haydn

20.studeni.2008 u 20 sati

 

O izvođaču:

Dubravka Marković

Tajana Seder Zalusky

Željka Kranjec Noll