GLAZBA U MOM KVARTU

Velika dvorana Centra za kulturu Novi Zagreb

P r o g r a m:
W. A. Mozart
Divertimento u D-duru
Presto

L. Sorkočević
Simfonija u D-duru
Andante

J. Strauss ml.
Na lijepom plavom Dunavu

J. Brahms
Kvartet u c-molu
1. st. od reprize

A. Dvorak
Kvartet u F-duru, “Američki”
4. st. (prvi dio)

M. Ravel
Kvartet u F-duru
2. st.od reprize

I. Maček
Gudački kvartet
4. st. (dio)

D. Šostakovič
Kvartet br.4 u D duru,
1. st. (dio)

01.ožujak.2013 u 13 sati

 

O izvođaču:

Gudački kvartet Porin

Ivan Novinc, violina

Tamara Petir, violina

Lucija Brnadić, viola

Neva Begović, violončelo

Godine 1998., u okviru razreda komorne glazbe prof. Mladena Sedaka, na zagrebačkoj Muzičkoj akademiji osnovan je Gudački kvartet Porin. Pored intenzivnog zajedničkog rada tijekom studija na Akademiji, kvartet je aktivno sudjelovao na majstorskim tečajevima kod Valtera Dešpalja a kasnije i kod vrhunskih svjetskih gudačkih kvarteta kao što su Amadeus, Alban Berg, Bartok, Janaček, Smetana i Praški kvartet.
Mladi kvartet se vrlo brzo profilirao kao jedan od najznačajnijih hrvatskih komornih sastava postigavši brojnim nastupima uspjehe ne samo diljem Hrvatske već i u Njemačkoj, Austriji, Sloveniji, Italiji, BiH, Kanadi te u dalekoj Argentini. Na svjetskoj izložbi Expo 2000. u Hannoveru, kvartetu je ukazana čast da predstavlja hrvatsku glazbu, a iste godine, na poziv Austrijskog društva za suvremenu glazbu sudjeluje na koncertu mladih austrijskih kompozitora u Beču te nastupa i na Salzburškom Mozarteumu. Od ostalih značajnih nastupa treba izdvojiti nadasve uspješnu izvedbu 2. gudačkog kvarteta Krzysztofa Pendereckog na Muzičkom biennallu Zagreb 2007. (kojoj je prisustvovao i sam skladatelj!) zatim nastupe na Dubrovačkim ljetnim igrama (2008. i 2009.) i u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu (u sklopu ciklusa Lisinski subotom) 2008. godine.
Od 2006. godine Kvartet Porin priređuje u Zagrebu vlastite cikluse koncerata, najprije u Preporodnoj dvorani palače Narodnog doma, a zatim u Maloj dvorani Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog. Danas njegov stalni postav čine violinisti Ivan Novinc i Tamara Petir, violistica Lucija Brnadić i violončelistica Neva Begović. Kvartet surađuje s mnogim značajnim hrvatskim glazbenicima, a u širokom repertoaru pored klasika posebnu pažnju posvećuje hrvatskom skladateljskom opusu. Osvojio je i tri vrijedne nagrade: ”Ivo Vuljević” (za najbolje mlade glazbenike u 2002. godini), ”Darko Lukić” i ”Radio podij”. Za ciklus koncerata održanih u sezoni 2007./2008. Kvartet Porin dobio je najveće priznanje koje komornim sastavima dodjeljuje Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika – diplomu ”Milka Trnina”.