Međužupanijska glazbena suradnja
Gornja Stubica

15.srpanj.2010 u 21 sat

Program:

A. Caldara: Vaghe luci
A. Vivaldi: Arija Abre iz oratorija «Juditha triumphans»
F. Schubert: Ständchen
G. Donizzeti: Sonata za violinu i harfu
Larghetto

Allegro

J. Massenet: Thais meditacije
G. Paisiello: Chi vuol la zingarella
G. Donizzeti: Me voglio fana casa
C. Salzedo: Pjesma u noći
A. Glazunov: Španjolska serenada
A. Piazzolla: Libertango
M. Giuliani: Ombre amene
L. Denza: Funiculì Funiculà

 

O izvođaču:

Trio Chordes

«CHORDES» trio od svog osnutka 2001. sudjeluje na raznim kulturnim manifestacijama u Hrvatskoj (Zagreb, Petrinja, Rovinj, Lipik, Martinšćica na otoku Cresu, Gospićko ljeto, Bol, Vodice, Biograd,…). Uz klasični repertoar, veliku pažnju posvećuju izvedbi skladbi hrvatskih skladatelja.

 

O umjetnicima:

Kristina Beck – Kukavčić

diplomirala na Muzičkoj akademiji u Ljubljani u klasi prof. E. Novšak-Houška; magistrirala na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u klasi prof. S. Bujanović. Bila je solistica u HNK u Rijeci i Osijeku. Nastupa solistički i u komornim sastavima u zemlji i inozemstvu, a redovna je profesorica solo pjevanja u Glazbenoj školi Vatroslava Lisinskog u Zagrebu.

 

Krešimir Marmilić

diplomirao na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u klasi prof. K. Petrovića i prof. T. Smirnov. Usavršavao se kraće vrijeme kod prof. Henryka Kowalskog na Indiana University. Kao solist, nastupao je u Hrvatskoj, Sloveniji, Austriji, Švicarskoj, Njemačkoj i Španjolskoj. Voditelj je i osnivač ansambla “Cadenza” 1995. (gud. kvartet i trio). Od 1999. u statusu je samostalnog umjetnika.

 

Biserka Krčelić

diplomirala na Muzičkoj akademiji u Zagrebu; magistrirala na Univerzitetu za glazbenu i dramsku umjetnost u Grazu u klasi prof. A. E. Clark. Nastupa solistički i u raznim komornim sastavima u zemlji i inozemstvu (Austrija, Njemačka, Engleska…). Surađuje sa svim zagrebačkim orkestrima, a bila je član simfonijskih orkestara u Grazu i Beču. Redovna je profesorica harfe u Glazbenoj školi Vatroslava Lisinskog u Zagrebu.