Kontakt 1, Velika dvorana Centra, petak 22.10.2010. u 18.00 i 19.00 sati

Kontinuirani aktivitet naziv je za seriju izvedbi.

  • Autorice i izvedba: Ana Kreitmeyer i Sandra Banić Naumovski
  • Asistencija: Zrinka Užbinec
  • Tehničko vodstvo: Igor Pauška

1 čine tri prezentacije u kojima autorice tretiraju živu izvedbu kao pokušaj premještanja plesnog poda na tijela gledatelja te istraživanja koreografskih mogućnosti unutar tako zadanih okvira. Izvedbom se nastoji dovesti u pitanje pozicija izvođača kao subjekata izvedbenog čina i publike kao njegovih objekata.

Polazišna točka rada bila je izvedba Importance of having a concept autora Olivera Frljića i Zrinke Užbinec.

Projekt je nastao uz potporu Gradskog ureda za kulturu, obrazovanje i šport i Ministarstva kulture Republike Hrvatske te je realiziran u suradnji sa Udrugom plesnih umjetnika Hrvatske i Centrom za kulturu Novi Zagreb.