Centar za kulturu Novi Zagreb
Trg Narodne zaštite 2, Zagreb
Ur. broj: 11/2024
Zagreb, 12.1.2024.

Na temelju članka 27. Statuta Centra za kulturu Novi Zagreb i članka 8. Pravilnika o radu, ravnatelj Centra za kulturu Novi Zagreb, dana 12.1.2024.g. donio je

ODLUKU

o izboru kandidata/kinje za radno mjesto ČISTAČ/ICA

I.
GORAN KRTINIĆ, Remetinečki Gaj 26D,  OIB: 65801307222, izabran je na radno mjesto čistač/ica na neodređeno puno radno vrijeme.

II.
S imenovanim iz točke I. sklopit će se ugovor o radu na neodređeno, puno radno vrijeme s početkom rada 1.2.2024. godine i probnim radom od 1 mjeseca.

III.
Ova odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Obrazloženje

Dana 21.12.2023. objavljen je na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Centra za kulturu Novi Zagreb javni natječaj za radno mjesto Čistač/ica na koji je pristiglo ukupno 2 prijave kandidata od čega 2 pravovremene i potpune. Nije bilo nepravovremenih / nepotpunih.

Natječajno povjerenstvo obavilo je razgovore sa 2 kandidata koji su ispunjavali sve uvjete natječaja i koji su se odazvali na razgovor.

Nakon razgovora i evaluacije kandidata, natječajno povjerenstvo predložilo je jednog kandidata za izbor na radno mjesto Čistač/ica.

Pregledom natječajne dokumentacije i zapisnika Natječajne komisije ravnatelj Centra utvrdio je da kandidat Goran Krtinić ispunjava sve uvjete natječaja i stručne kriterije za obavljanje poslova i zadataka za radno mjesto Čistač/ica te je odlučeno kao u izreci ove Odluke.

Ravnatelj
Branko Marić