PONUDA ZA SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKE RADOVE

objekt: Centar za kulturu Novi Zagreb (Trg Narodne Zaštite 2)
kvadratura: 1923,26 m2

Predmet radova: 
– uređenje podruma, prizemlja i 1. kata (362 m2)
– uređenje podruma, prizemlja, dvorana (608 m2)
– uređenje stubišta prema 1. katu, galerija 1. kat, hodnik, dvorana (636 m2)
– uređenje ureda tajnika, ravnatelja, računovodstva i sanitarnog čvora (317,26 m2)
– bojanje zidova i stropova Jupol clasik bojom u tonu prema izboru investitora