KAZALIŠNA  PREDSTAVA ZA  DJECU

Subota, 4. veljače 2017. u 11 sati

Velika dvorana Centra za kulturu Novi Zagreb 

Grigor Vitez:IGRA SE NASTAVLJA“

Kazalište „ Prijatelj “

Ulaznica 20 kn.

 

Dramatizacija i režija: Hrvoje Zalar. 

Glume: Anja Đurinović/Selma Mehić, Jan Novosel, Hrvoje Zalar  

Scenski pokret: Maja Đurinović

Scenografija: Martin Zalar

 

Nova predstava Kazališta „Prijatelj“, „ Igra se nastavlja “, afirmira veselu igru u kojoj dijete uz najobičnije stvari može biti štogod zaželi. Ove godine obilježit će se 50 godina od smrti Grigora Viteza, začetnika suvremene hrvatske dječje poezije. Kazalište Prijatelj predstava „ Igra se nastavlja “ pokušat će pokazati i dokazati da u ovo vrijeme kada se poezija sve manje i čita i piše Vitezovo djelo još uvijek može djeci biti zanimljivo i privlačno kao i svaka druga dječja igra.

 Poezija i računala

Poezija ne pripada prošlosti i u vrijeme računalnih igrica još uvijek se može uspješno boriti za dječju naklonost. Koliko je pak ona važna u odgoju i obrazovanju djeteta i nije potrebno posebno objašnjavati.  Poezija je igra, ali i igrajuća spoznaja. Znanje, racionalno i emocionalno,  koje kroz nju dobijamo ostaje u nama cijeli život, lakše u nas „ulazi“ a teže se zaboravlja. U tom smislu predstava „Igra se nastavlja“ bit će važan doprinos i „osvježivač“  predškolskog i školskog približavanja poezije djeci.

 

Jer igra je za tebe važna

Također u predstavi se ističe važnost same IGRE za razvoj i odrastanje djeteta. Kao i kod drugih živih bića i kod ljudi igra je priprema za život, a u naše vrijeme ona je potpuno zanemarena. Roditelji se očajnički trude da u djecu tijekom djetinjstva „uliju“ što više „korisnih“ znanja, a veseli dječji smijeh svojstven igri sve se rjeđe čuje. Što je najgore, ono vrijeme koje je i predviđeno za igru pretvara se u samotničko buljenje u ekran. Zato: poigrajmo se zajedno!

Igra se nastavlja 3

Igra 4

Igra se nastavlja 2