17.6.2010. – 30.8.2010.

Centar za kulturu Novi Zagreb kontinuirano radi na programima koji su namijenjeni djeci i mladima. Rad u likovnim radionicama u kojima se okupljaju djeca predškolske i školske dobi izuzetno je značajan jer uz razvoj kreativnog potencijala djece pozitivno kanalizira njihovu energiju pa kao takav ima i odgojnu funkciju. U Centru djeluju likovne radionice Slikarići, Crtači te Tajne stripa. Na izložbi je prezentiran izbor radova nastalih tijekom šk. godine 2009./2010.