11.12.2008. od 17.00 – 19.30 sati
Centar za kulturu Novi Zagreb
Kreativna radionica ukrasa za bor.

13. 12. 2008. u 11 sati besplatna predstava za djecu!
Velika dvorana Centra

i ukrašavanje bora s Djedom Božićnjakom!

plakat