Celestina Vičević
Mia Vučić
Matrice, grafike

„Grafičarke mlađe generacije Celestinu Vičević i Miu Vučić, postdiplomantice na zagrebačkoj ALU, osim suverenog vladanja tradicionalnom grafikom, karakterizira smjela i kreativna otvorenost njihovoj sinergiji sa suvremenim tehnikama ili pristupima grafičkom mediju. Njihova je likovna sintaksa proizvod kombinacije stilizirane figuracije i apstraktnih motiva kao i upotrebe različitih postupaka i tehnika. U rastvaranju čvrstih okvira jednog medija i dokidanju tradicionalnih stilskih određenja, prepoznajemo neka karakteristična svojstva postavangardističkih tendencija.“ (Anita Zlomislić, iz predgovora kataloga) Njihovi su motivi dijelovi mnogostrukih, nestalnih i zbunjujućih vidova vanjske stvarnosti, ali pokretač im je ono osobno, unutarnje i intimno.

Katalog_C. Vičević &_Mia Vučić.pdf

14.06.2010. – 05.07.2010.

O autoru:

Celestina Vičević

Diplomirala je na Filozofskom fakultetu na odsjeku Likovne kulture u Rijeci kod profesora Josipa Butkovića. Asistentica je na Odsjeku za grafiku Akademije primijenjenih umjetnosti u Rijeci od 2006. godine.Pohađa poslijediplomski doktorski studij grafike na ALU u Zagrebu u klasi prof. Nevenke Arbanas. Realizirala je šest samostalnih izložabi te osvojila brojne nagrade i priznanja. Sudjelovala je na mnogim međunarodnim grafičkim i crtačkim izložbama i manifestacijama u zemlji (Ex-libris, Hrvatski trijenale grafike, Trijenale crteža) i inozemstvu (Argenitina, Australija, BiH, Francuska, Italija, Kanada, Koreja, Mađarska, Njemačka, Rumunjska, Srbija i Crna Gora, USA).

Mia Vučić
Diplomirala je na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer Grafički dizajn. Pohađa poslijediplomski specijalistički studij na ALU u Zagrebu. Jedna od voditelja grafičke radionice na Akademiji likovnih umjetnosti u Budimpešti te voditeljica grafičke radionice Pučkog otvorenog učilišta u Ivanić-Gradu. U Francuskoj je sudjelovala na radionici mozaika kod mozaikista Laurenta Hunzingara u Colmaru. Do sada je sudjelovala na sedam izložaba u zemlji i inozemstvu.