KRAJOLICI SVIJESTI , skupna problemsko-tematska izložba, Pula, Galerija Luka, HDLU Istre

03.10.2014. – 20.10.2014.

Krajolici svijesti skupna je izložba realizirana u okviru međuinstitucionalne i međužupanijske suradnje Galerije Vladimir Bužančić i HDLU-a Istre te HDLU-a Osijek. Kao cjelina, ona je presjek samostalnih izložbi iz godišnjeg programa Galerije Vladimir Bužančić u 2014. koje je moguće konceptualno povezati u problemsko-tematsku cjelinu. Izložba donosi radove koji su rezultat osobnog istraživanja svakoga autora, kako u mogućnostima medija koji koriste – fotografije, slikarstva i videa – tako i njihovih vlastitih duhovnih potraga.
Razlog njihova zajedničkog predstavljanja pronašli smo u interesu ovih umjetnika za istraživanjem čovjekove percepcije, u odnosu između vanjskog i unutrašnjeg, fizičkog i mentalnog prostora. Izložba apostrofira jednu osobitu kvalitetu pogleda koji je rezultat stanovitog odmaka autorskog subjekta od objekta promatranja. U prizorima je promatrač prisutan, ali izmaknut i neupleten u „situaciju“. Ono što bismo konvencionalno nazvali lijepim i ružnim, dobrim i lošim, korisnim i štetnim – prirodu i posljedice ljudskog djelovanja, stablo i čovjeka, cvijeće i kantu za smeće, tišinu i buku velegrada – promatrač zahvaća kao cjelinu i zrcali ih upravo onako kako se pojavljuju. Ne iznoseći kritički sud prema motivima u istom prizoru koji su u standardnom kulturnom diskursu postavljeni u značenjske opozicije, autori su prizorima podarili stanovitu auru tišine. Figurativno, gotovo realističko slikarstvo i dokumentarni fotografski i video zapis ništa međutim ne predstavlja niti reprezentira. Za razliku od konvencionalnih predodžbi koje događajima upisuju značenja temeljem njihovih referencija s kulturno uvjetovanim diskursom, prizori u radovima Jasenke Bulj, Igora Zirojevića, Damira Babića i Ivone Jurić slobodni su od označavanja. To o čemu svjedoče jednostavno jest. Umom neuznemirene slike postale su nadprizori koji reflektiraju krajolike svijesti.
Anita Zlomislić, autorica izložbe

03.10.2014. – 20.10.2014.