TEČAJ VODE STRUČNE OSOBE

15.5.2017.

NASTAVA SE ORGANIZIRA PREMA ŠK.KALENDARU 2014./2015.

8 MJESECI NASTAVE X 8 SATI MJESEČNO= 64 SATA

NASTAVA U VEČERNJIM SATIMA – JEDNOM TJEDNO BLOK SAT
/NPR.18.30 – 20.00 sati/

Način i dinamika plaćanja za tečajeve jezika i glazbene tečajeve

(PDV obračunat u cijeni tečaja)

Plaćanje u ratama
1. Cijena tečaja plativo u 8 rata 2.400,00 kn

2. Cijena tečaja POPUST 20% za polaznika koji pohađa DVA tečaja

Prvi tečaj 2.400,00 kn rata 300,00 kn
Drugi tečaj 1.920,00 kn rata 240,00 kn

3. Cijena tečaja POPUST 20% za DRUGO DIJETE 1.920,00 kn

(rata 240,00 kn)

4. Cijena tečaja POPUST 15% za treće, četvrto ili više djece 2.040,00 kn

(rata 255,00 kn)

Jednokratno plaćanje (gotovina – uplatnice)

1. POPUST 15% (za jedan tečaj) 2.040,00 kn
2. POPUST 20% (za dva tečaja) 1.920,00 kn
3. POPUST 20% (za treće, četvrto ili više djece) 1.920,00 kn