Document Library

TitleImageCategoriesLink
FINANCIJSKI PLAN 2024.-2026. – Prijedlog plana proračuna usporedno za 3 godineFINANCIJSKI PLAN 2024.-2026. – Prijedlog plana proračuna usporedno za 3 godineDownload
Javna objava informacija o trošenju sredstava
Odluka o izboru kandidata (4.9.2020.)Odluka o izboru kandidata (4.9.2020.)Download
Odluka o izboru kandidata (13.10.2020.)Odluka o izboru kandidata (13.10.2020.)Download
Odluka o poništenju odl.o izboru kandidata (6.10.2020.)Odluka o poništenju odl.o izboru kandidata (6.10.2020.)Download
Zapisnik UV(Odl.o rasp.natj.Viši st.sur-vod.kult.djel)Zapisnik UV(Odl.o rasp.natj.Viši st.sur-vod.kult.djel)Download
Odluka UV o izboru kandidata (str.s.za marketing)Odluka UV o izboru kandidata (str.s.za marketing)Download
Zapisnik 25.sj. UV (str.s.za marketing)Zapisnik 25.sj. UV (str.s.za marketing)Download
Prethodna suglasnost GUK (marketing)Prethodna suglasnost GUK (marketing)Download
Obavijest o sprječavanju sukoba interesObavijest o sprječavanju sukoba interesDownload
Odluka o imenovanju službenika za informiranjeOdluka o imenovanju službenika za informiranjeDownload
Pravilnik o nabavi robe, radova i uslugaPravilnik o nabavi robe, radova i uslugaDownload
Pravilnik postupaka jednostavne nabavePravilnik postupaka jednostavne nabaveDownload
Pravilnik o zaštiti od požaraPravilnik o zaštiti od požaraDownload
Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradivaPravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradivaDownload
Pravilnik o raduPravilnik o raduDownload
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu radaPravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu radaDownload
Pravilnik o provođenju postupka javne nabavePravilnik o provođenju postupka javne nabaveDownload
Pravilnik-o-radu (19.04.2024)Pravilnik-o-radu (19.04.2024)Download
StatutStatutDownload
Izvadak iz zapisnikaIzvadak iz zapisnikaDownload
Pokazatelj rezultata i ciljane vrijednosti 2024Pokazatelj rezultata i ciljane vrijednosti 2024Download
Plan nabave 2013Plan nabave 2013Download
Plan nabave 2014Plan nabave 2014Download
1. IZMJENA Plana nabave 20141. IZMJENA Plana nabave 2014Download
2. IZMJENA Plana nabave 20142. IZMJENA Plana nabave 2014Download
Plan nabave 2015Plan nabave 2015Download
1. IZMJENA Plana nabave 20151. IZMJENA Plana nabave 2015Download
Plan nabave 2016Plan nabave 2016Download
1. IZMJENA Plana nabave 20161. IZMJENA Plana nabave 2016Download
2. IZMJENA Plana nabave 20162. IZMJENA Plana nabave 2016Download
3. IZMJENA Plana nabave 20163. IZMJENA Plana nabave 2016Download
Plan nabave 2017Plan nabave 2017Download
1. IZMJENA Plana nabave 20171. IZMJENA Plana nabave 2017Download
2. IZMJENA Plana nabave 20172. IZMJENA Plana nabave 2017Download
Plan nabave 2018Plan nabave 2018Download
1. IZMJENA Plana nabave 20181. IZMJENA Plana nabave 2018Download
2. IZMJENA Plana nabave 20182. IZMJENA Plana nabave 2018Download
Plan nabave 2019Plan nabave 2019Download
1. IZMJENA Plana nabave 20191. IZMJENA Plana nabave 2019Download
Plan nabave 2020Plan nabave 2020Download
1. IZMJENA Plana nabave 20201. IZMJENA Plana nabave 2020Download
Plan nabave 2021Plan nabave 2021Download
1. IZMJENA Plana nabave 20211. IZMJENA Plana nabave 2021Download
Plan nabave 2022Plan nabave 2022Download
1. IZMJENA Plana nabave 20221. IZMJENA Plana nabave 2022Download
I. izmjene i dopune Plana nabave 2023.I. izmjene i dopune Plana nabave 2023.Download
Plan nabave 2023Plan nabave 2023Download
Plan nabave 2024Plan nabave 2024Download
Prijedlog financijskog plana 2016 i projekcija za 2017 i 2018Prijedlog financijskog plana 2016 i projekcija za 2017 i 2018Download
Financijski plan za 2016. god.Financijski plan za 2016. god.Download
1. IZMJENA Financijskog plana 20161. IZMJENA Financijskog plana 2016Download
2. IZMJENA Financijskog plana 20162. IZMJENA Financijskog plana 2016Download
3. IZMJENA Financijskog plana 20163. IZMJENA Financijskog plana 2016Download
Prijedlog financijskog plana 2017 i projekcija za 2018 i 2019Prijedlog financijskog plana 2017 i projekcija za 2018 i 2019Download
Financijski plan za 2017. god.Financijski plan za 2017. god.Download
1. IZMJENA Financijskog plana 20171. IZMJENA Financijskog plana 2017Download
2. IZMJENA Financijskog plana 20172. IZMJENA Financijskog plana 2017Download
Financijski plan za 2018. god.Financijski plan za 2018. god.Download
1. IZMJENA Financijskog plana 20181. IZMJENA Financijskog plana 2018Download
2. IZMJENA Financijskog plana 20182. IZMJENA Financijskog plana 2018Download
Financijski plan za 2019. god.Financijski plan za 2019. god.Download
1. IZMJENA Financijskog plana 20191. IZMJENA Financijskog plana 2019Download
2. IZMJENA Financijskog plana 20192. IZMJENA Financijskog plana 2019Download
Prijedlog Financijskog plana 2020.g.Prijedlog Financijskog plana 2020.g.Download
1. IZMJENA Financijskog plana 20201. IZMJENA Financijskog plana 2020Download
Prijedlog financijskog plana 2021 i projekcija za 2022 i 2023Prijedlog financijskog plana 2021 i projekcija za 2022 i 2023Download
1. IZMJENA Financijskog plana 20211. IZMJENA Financijskog plana 2021Download
Financijski plan 2022 i projekcija za 2023 i 2024Financijski plan 2022 i projekcija za 2023 i 2024Download
1. IZMJENA Financijskog plana 20221. IZMJENA Financijskog plana 2022Download
Obrazloženje Financijskog plana 2023-2025Obrazloženje Financijskog plana 2023-2025Download
FINANCIJSKI PLAN 2023.-2025 Posebni dio_razred 3 4 i 5FINANCIJSKI PLAN 2023.-2025 Posebni dio_razred 3 4 i 5Download
FINANCIJSKI PLAN 2023.-2025 Račun financiranja_razred 5 i 8FINANCIJSKI PLAN 2023.-2025 Račun financiranja_razred 5 i 8Download
FINANCIJSKI PLAN 2023.-2025 Rashodi prema funkcijskoj klasifikacijiFINANCIJSKI PLAN 2023.-2025 Rashodi prema funkcijskoj klasifikacijiDownload
FINANCIJSKI PLAN 2023.-2025 Račun prihoda i rashodaFINANCIJSKI PLAN 2023.-2025 Račun prihoda i rashodaDownload
FINANCIJSKI PLAN 2023.-2025 – Sažetak za opći dioFINANCIJSKI PLAN 2023.-2025 – Sažetak za opći dioDownload
OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022Download
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022.IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022.Download
Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2023. godinuObrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2023. godinuDownload
ODLUKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FIN.PLANA ZA 2023. –ODLUKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FIN.PLANA ZA 2023. –Download
OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023.OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023.Download
Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. – Izvještaj o izvršenju prema programskoj klasifikacijiGodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. – Izvještaj o izvršenju prema programskoj klasifikacijiDownload
Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. – Izvještaj o rashodima pema funkcijskoj klasifikacijiGodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. – Izvještaj o rashodima pema funkcijskoj klasifikacijiDownload
Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. – Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranjaGodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. – Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranjaDownload
Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. – Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikacijiGodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. – Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikacijiDownload
Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. – Opći dioGodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. – Opći dioDownload
Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. – opći dioPolugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. – opći dioDownload
Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. – prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikacijiPolugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. – prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikacijiDownload
Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. – prihodi i rashodi prema izvorima financiranjaPolugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. – prihodi i rashodi prema izvorima financiranjaDownload
Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. – rashodi prema funkcijskoj klasifikacijiPolugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. – rashodi prema funkcijskoj klasifikacijiDownload
Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. – prema programskoj klasifikacijiPolugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. – prema programskoj klasifikacijiDownload
II. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. – Posebni dioII. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. – Posebni dioDownload
II. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. – Račun prihoda i rashodaII. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. – Račun prihoda i rashodaDownload
II. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. – Rashodi prema funkcijskoj kvalifikacijiII. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. – Rashodi prema funkcijskoj kvalifikacijiDownload
II. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. – Sažetak za opći dioII. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. – Sažetak za opći dioDownload
Obrazloženje II izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023.Obrazloženje II izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023.Download
I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. – Posebni dioI. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. – Posebni dioDownload
I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. – Račun prihoda i rashodaI. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. – Račun prihoda i rashodaDownload
I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. – Rashodi prema funkcijskoj kvalifikacijiI. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. – Rashodi prema funkcijskoj kvalifikacijiDownload
I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. – Sažetak za opći dioI. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. – Sažetak za opći dioDownload
Obrazloženje I izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023.Obrazloženje I izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023.Download
Obrazloženje programa uz planObrazloženje programa uz planDownload
Obrazloženje financijskog plana – Uvod 2024.-2026.Obrazloženje financijskog plana – Uvod 2024.-2026.Download
FINANCIJSKI PLAN 2024.-2026 – posebni dioFINANCIJSKI PLAN 2024.-2026 – posebni dioDownload
FINANCIJSKI PLAN 2024.-2026 Rashodi prema funkcijskoj klasifikacijiFINANCIJSKI PLAN 2024.-2026 Rashodi prema funkcijskoj klasifikacijiDownload
FINANCIJSKI PLAN 2024.-2026 Račun prihoda i rashoda po izvorimaFINANCIJSKI PLAN 2024.-2026 Račun prihoda i rashoda po izvorimaDownload
FINANCIJSKI PLAN 2024.-2026 Račun prihoda i rashodaFINANCIJSKI PLAN 2024.-2026 Račun prihoda i rashodaDownload
FINANCIJSKI PLAN 2024.-2026 – Sažetak za opći dioFINANCIJSKI PLAN 2024.-2026 – Sažetak za opći dioDownload
Konstituirajuća sjednica I. – ZapisnikKonstituirajuća sjednica I. – ZapisnikDownload
Konstituirajuća sjednica II. – POZIVKonstituirajuća sjednica II. – POZIVDownload
Konstituirajuća sjednica I. – POZIVKonstituirajuća sjednica I. – POZIVDownload
Godisnje izvjesce.csv -2021Godisnje izvjesce.csv -2021Download
Godisnje izvjesce.pdf -2021Godisnje izvjesce.pdf -2021Download
Godisnje izvjesce.csv -2020Godisnje izvjesce.csv -2020Download
Godisnje izvjesce.pdf -2020Godisnje izvjesce.pdf -2020Download
Godisnje izvjesce.pdf – 2019Godisnje izvjesce.pdf – 2019Download
Godisnje izvjesce.csv – 2019Godisnje izvjesce.csv – 2019Download
Godisnje izvjesce.pdf – 2018Godisnje izvjesce.pdf – 2018Download
Godisnje izvjesce.csv – 2018Godisnje izvjesce.csv – 2018Download
Izvjesce – OBV – 2014Izvjesce – OBV – 2014Download
Izvjesce – PVRIO – 2014Izvjesce – PVRIO – 2014Download
Izvjesce – RasF – 2014Izvjesce – RasF – 2014Download
Bilanca 2014Bilanca 2014Download
Izvjesce – PR-RAS- 2014Izvjesce – PR-RAS- 2014Download
Referentna stranica 2014Referentna stranica 2014Download
Izvjesce – OBV – 2015Izvjesce – OBV – 2015Download
Izvjesce – PVRIO – 2015Izvjesce – PVRIO – 2015Download
Izvjesce – RasF – 2015Izvjesce – RasF – 2015Download
Bilanca 2015Bilanca 2015Download
Izvjesce – PR-RAS- 2015Izvjesce – PR-RAS- 2015Download
Referentna stranica 2015Referentna stranica 2015Download
Potvrda 2015Potvrda 2015Download
Izvjesce – OBV – 2016Izvjesce – OBV – 2016Download
Izvjesce – PVRIO – 2016Izvjesce – PVRIO – 2016Download
Izvjesce – RasF – 2016Izvjesce – RasF – 2016Download
Bilanca – 2016Bilanca – 2016Download
Izvjesce – PR-RAS – 2016Izvjesce – PR-RAS – 2016Download
Referenta stranica 2016Referenta stranica 2016Download
Potvrda 2016Potvrda 2016Download
Izvjesce – OBV – 2017Izvjesce – OBV – 2017Download
Izvjesce – PVRIO – 2017Izvjesce – PVRIO – 2017Download
Izvjesce – RasF – 2017Izvjesce – RasF – 2017Download
Bilješke – 2017Bilješke – 2017Download
Bilanca – 2017Bilanca – 2017Download
Izvjesce – PR-RAS – 2017Izvjesce – PR-RAS – 2017Download
Referenta stranica 2017Referenta stranica 2017Download
Potvrda 2017Potvrda 2017Download
Izvjesce – OBV – 2018Izvjesce – OBV – 2018Download
Izvjesce – PVRIO – 2018Izvjesce – PVRIO – 2018Download
Izvjesce – RasF – 2018Izvjesce – RasF – 2018Download
Bilješke – 2018Bilješke – 2018Download
Bilanca – 2018Bilanca – 2018Download
Izvjesce – PR-RAS – 2018Izvjesce – PR-RAS – 2018Download
Referenta stranica 2018Referenta stranica 2018Download
Potvrda 2018Potvrda 2018Download
Izvjesce – OBV – 2019Izvjesce – OBV – 2019Download
Izvjesce – PVRIO – 2019Izvjesce – PVRIO – 2019Download
Izvjesce – RasF – 2019Izvjesce – RasF – 2019Download
Bilješke – 2019Bilješke – 2019Download
Bilanca – 2019Bilanca – 2019Download
Izvjesce – PR-RAS – 2019Izvjesce – PR-RAS – 2019Download
Referenta stranica 2019Referenta stranica 2019Download
Potvrda 2019Potvrda 2019Download
Izvjesce – OBV – 2020Izvjesce – OBV – 2020Download
Izvjesce – PVRIO – 2020Izvjesce – PVRIO – 2020Download
Izvjesce – RasF – 2020Izvjesce – RasF – 2020Download
Bilješke – 2020Bilješke – 2020Download
Bilanca – 2020Bilanca – 2020Download
Izvjesce – PR-RAS – 2020Izvjesce – PR-RAS – 2020Download
Referenta stranica 2020Referenta stranica 2020Download
Potvrda 2020Potvrda 2020Download
Bilješke 2021 – WordBilješke 2021 – WordDownload
Izvješće 2021 – ExcelIzvješće 2021 – ExcelDownload
Izvjesce – OBV – 2021Izvjesce – OBV – 2021Download
Izvjesce – PVRIO – 2021Izvjesce – PVRIO – 2021Download
Izvjesce – RasF – 2021Izvjesce – RasF – 2021Download
Bilješke – 2021Bilješke – 2021Download
Bilanca – 2021Bilanca – 2021Download
Izvjesce – PR-RAS – 2021Izvjesce – PR-RAS – 2021Download
Referentna stranica 2021Referentna stranica 2021Download
Potvrda 2021Potvrda 2021Download
ObrasciObrasciDownload
Bilješke 2022Bilješke 2022Download
Referentna stranica 2022Referentna stranica 2022Download
ObrasciObrasciDownload
Bilješke 2023Bilješke 2023Download
Referentna stranica 2023Referentna stranica 2023Download