Financijski plan

TitleImageCategoriesLink
FINANCIJSKI PLAN 2024.-2026. – Prijedlog plana proračuna usporedno za 3 godineFINANCIJSKI PLAN 2024.-2026. – Prijedlog plana proračuna usporedno za 3 godineDownload
Prijedlog financijskog plana 2016 i projekcija za 2017 i 2018Prijedlog financijskog plana 2016 i projekcija za 2017 i 2018Download
Financijski plan za 2016. god.Financijski plan za 2016. god.Download
1. IZMJENA Financijskog plana 20161. IZMJENA Financijskog plana 2016Download
2. IZMJENA Financijskog plana 20162. IZMJENA Financijskog plana 2016Download
3. IZMJENA Financijskog plana 20163. IZMJENA Financijskog plana 2016Download
Prijedlog financijskog plana 2017 i projekcija za 2018 i 2019Prijedlog financijskog plana 2017 i projekcija za 2018 i 2019Download
Financijski plan za 2017. god.Financijski plan za 2017. god.Download
1. IZMJENA Financijskog plana 20171. IZMJENA Financijskog plana 2017Download
2. IZMJENA Financijskog plana 20172. IZMJENA Financijskog plana 2017Download
Financijski plan za 2018. god.Financijski plan za 2018. god.Download
1. IZMJENA Financijskog plana 20181. IZMJENA Financijskog plana 2018Download
2. IZMJENA Financijskog plana 20182. IZMJENA Financijskog plana 2018Download
Financijski plan za 2019. god.Financijski plan za 2019. god.Download
1. IZMJENA Financijskog plana 20191. IZMJENA Financijskog plana 2019Download
2. IZMJENA Financijskog plana 20192. IZMJENA Financijskog plana 2019Download
Prijedlog Financijskog plana 2020.g.Prijedlog Financijskog plana 2020.g.Download
1. IZMJENA Financijskog plana 20201. IZMJENA Financijskog plana 2020Download
Prijedlog financijskog plana 2021 i projekcija za 2022 i 2023Prijedlog financijskog plana 2021 i projekcija za 2022 i 2023Download
1. IZMJENA Financijskog plana 20211. IZMJENA Financijskog plana 2021Download
Financijski plan 2022 i projekcija za 2023 i 2024Financijski plan 2022 i projekcija za 2023 i 2024Download
1. IZMJENA Financijskog plana 20221. IZMJENA Financijskog plana 2022Download
Obrazloženje Financijskog plana 2023-2025Obrazloženje Financijskog plana 2023-2025Download
FINANCIJSKI PLAN 2023.-2025 Posebni dio_razred 3 4 i 5FINANCIJSKI PLAN 2023.-2025 Posebni dio_razred 3 4 i 5Download
FINANCIJSKI PLAN 2023.-2025 Račun financiranja_razred 5 i 8FINANCIJSKI PLAN 2023.-2025 Račun financiranja_razred 5 i 8Download
FINANCIJSKI PLAN 2023.-2025 Rashodi prema funkcijskoj klasifikacijiFINANCIJSKI PLAN 2023.-2025 Rashodi prema funkcijskoj klasifikacijiDownload
FINANCIJSKI PLAN 2023.-2025 Račun prihoda i rashodaFINANCIJSKI PLAN 2023.-2025 Račun prihoda i rashodaDownload
FINANCIJSKI PLAN 2023.-2025 – Sažetak za opći dioFINANCIJSKI PLAN 2023.-2025 – Sažetak za opći dioDownload
OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022Download
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022.IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022.Download
Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2023. godinuObrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2023. godinuDownload
ODLUKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FIN.PLANA ZA 2023. –ODLUKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FIN.PLANA ZA 2023. –Download
OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023.OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023.Download
Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. – Izvještaj o izvršenju prema programskoj klasifikacijiGodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. – Izvještaj o izvršenju prema programskoj klasifikacijiDownload
Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. – Izvještaj o rashodima pema funkcijskoj klasifikacijiGodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. – Izvještaj o rashodima pema funkcijskoj klasifikacijiDownload
Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. – Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranjaGodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. – Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranjaDownload
Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. – Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikacijiGodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. – Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikacijiDownload
Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. – Opći dioGodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. – Opći dioDownload
Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. – opći dioPolugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. – opći dioDownload
Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. – prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikacijiPolugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. – prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikacijiDownload
Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. – prihodi i rashodi prema izvorima financiranjaPolugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. – prihodi i rashodi prema izvorima financiranjaDownload
Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. – rashodi prema funkcijskoj klasifikacijiPolugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. – rashodi prema funkcijskoj klasifikacijiDownload
Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. – prema programskoj klasifikacijiPolugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. – prema programskoj klasifikacijiDownload
II. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. – Posebni dioII. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. – Posebni dioDownload
II. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. – Račun prihoda i rashodaII. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. – Račun prihoda i rashodaDownload
II. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. – Rashodi prema funkcijskoj kvalifikacijiII. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. – Rashodi prema funkcijskoj kvalifikacijiDownload
II. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. – Sažetak za opći dioII. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. – Sažetak za opći dioDownload
Obrazloženje II izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023.Obrazloženje II izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023.Download
I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. – Posebni dioI. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. – Posebni dioDownload
I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. – Račun prihoda i rashodaI. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. – Račun prihoda i rashodaDownload
I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. – Rashodi prema funkcijskoj kvalifikacijiI. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. – Rashodi prema funkcijskoj kvalifikacijiDownload
I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. – Sažetak za opći dioI. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. – Sažetak za opći dioDownload
Obrazloženje I izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023.Obrazloženje I izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023.Download
Obrazloženje programa uz planObrazloženje programa uz planDownload
Obrazloženje financijskog plana – Uvod 2024.-2026.Obrazloženje financijskog plana – Uvod 2024.-2026.Download
FINANCIJSKI PLAN 2024.-2026 – posebni dioFINANCIJSKI PLAN 2024.-2026 – posebni dioDownload
FINANCIJSKI PLAN 2024.-2026 Rashodi prema funkcijskoj klasifikacijiFINANCIJSKI PLAN 2024.-2026 Rashodi prema funkcijskoj klasifikacijiDownload
FINANCIJSKI PLAN 2024.-2026 Račun prihoda i rashoda po izvorimaFINANCIJSKI PLAN 2024.-2026 Račun prihoda i rashoda po izvorimaDownload
FINANCIJSKI PLAN 2024.-2026 Račun prihoda i rashodaFINANCIJSKI PLAN 2024.-2026 Račun prihoda i rashodaDownload
FINANCIJSKI PLAN 2024.-2026 – Sažetak za opći dioFINANCIJSKI PLAN 2024.-2026 – Sažetak za opći dioDownload